Тествай безплатно

Bold BI

Какво е Bold BI?

Bold BI помага в събирането на данни, които могат да бъдат превърнати в уникални табла с информация в реално време.

Как можете да го използвате?

Използвайте данните от LiveAgent за създаването на информационно табло с информация в реално време за постъпващите запитвания от клиенти.

Как да свържете Bold BI с LiveAgent

За да започнете да използвате Bold BI с LiveAgent ви молим да спазвате описаните в следващите редове стъпки. Преди да започнете, трябва да влезете в акаунта си в Bold BI и да си подготвите API ключа от LiveAgent. Ако имате нужда от помощ, за да откриете API ключа си в LiveAgent, ви молим да прегледате Документацията за API в Live Agent.

 • В Bold BI натиснете бутона Data Source (източник на данни) в панела за конфигурация, за да добавите нов източник на данни.
Bold BI
 • Натиснете CREATE NEW (създай нов), за да създадете нова връзка в панела с методи за свързване.
Bold BI
 • В панела с методи за свързване изберете бутона за свързване с Live Agent.
Bold BI
 • Ще се отвори прозорец за конфигурация NEW DATA SOURCE (нов източник на данни).
Bold BI
Bold BI
 • Изберете метод за REST API. 
Bold BI
 • Ако е необходимо добавете информация за заглавието, натискайки ADD (добави).
Bold BI
 • Изберете Refresh Settings (обновяване на настройките) за REST API.
Bold BI
 • Изберете JS0N или CSV като Data Format (формат на данните) за REST API.
Bold BI
 • Изберете тип удостоверяване за REST API. 
Bold BI
 • Натиснете бутона Preview & Connect (преглед и свързване) в панела за конфигурация NEW DATA SOURCE (нов източник на данни).
Bold BI
 • Ще се отвори нов прозорец – Choose Schema(s) (избор на схема/схеми). Изберете схема и натиснете свързване.
Bold BI
 • Отидете на прозореца за преглед на дизайна на данните с избраната схема на таблицата. Издърпайте и пуснете таблицата. 
Bold BI
 • Натиснете бутона Save (запази), за да запишете източника на данни с подходящо име.
Bold BI

FAQ

Какво е Bold BI?

BoldBI е платформа, която ви помага да събирате и организирате данните си в таблото за управление, до което можете да разрешите достъп и на други лица. В резултат на това можете да разполагате с полезна аналитична информация за ефективността на работата в компанията ви. 

 

Защо трябва да свържете Bold BI с LiveAgent?

Ежедневно LiveAgent ви затрупва с информация. С помощта на Bold BI можете да се възползвате от тези данни, премествайки информацията в таблото за управление, където лесно можете да я обработвате. 

Back to Integrations Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo