Това е политиката за личните данни на Quality Unit. Началната ни страница в мрежата се намира на http://www.qualityunit.com. Ако имате някакви въпроси, молим да се свържете с нас.

Събиране на данни

Quality Unit се грижи за сигурността Ви и затова следваме практиките на проекта Платформа за предпочитания за поверителността (The Platform for Privacy Preferences Project, или P3P). P3P е създаден, за да даде на онлайн потребителите контол върху вида информация, която избират да позволят да бъде споделяна.

QualityUnit си запазва правото да достъпва която и да е и цялата Ви информация с цел да отговори на запитванията Ви за техническа поддръжка. Ние поддържаме подходящи административни, физически и технически предпазни мерки за защита на сигурността, конфиденциалността и непокътнатостта на данните Ви. Няма да споделяме данните Ви, освен ако не сме задължени по закон или ако имаме Вашето разрешение.

Политиките P3P декларират данните, които събират, в групи (още наричани “изявления”). Нашата политика съдържа 4 групи данни. Практиките за данните на всяка група ще бъдат описани отделно, както следва:

Група “Информация от дневник за достъп”

Quality Unit събира анонимна информация за поведението на потребителите когато използват софтуерни решения. Наблюдаваме тези данни, за да подобрим продукта си и да предотвратим бъгове и непланирано спиране.

 • Данни за пътя на клиента
 • Данни за използване на акаунта
 • Елементи на HTTP протокола

Тези данни се използват за следните цели:

 • Завършване и поддръжка на текущите дейности
 • Уебсайт и систесна администрация
 • Проучване и разработка
 • Подобряване на продуктите и услугите ни

Тези данни ще се изполват само от Quality Unit и сътрудниците ѝ. Следното обяснява защо тези данни се събират. Нашите Уеб сървъри събират данни за достъпа, съдържащи тази информация.

Група “Бисквитки”

Събираме следната информация:

 • HTTP бисквитки
 • Flash бисквитки

Тези данни се използват за следните цели:

 • Проучване и разработка
 • Еднократно приспособяване

Тези данни ще се изполват само от Quality Unit и сътрудниците ѝ. Следното обяснява защо тези данни се събират. Бисквитките се използват, за да се проследят посетителите на сайта ни, за да можем по-добре да разберем кои части от сайта ни са Ви полезни. Също така използваме бисквитки, за да може сървърът ни да държи информация за съдържанието на пазарската Ви количка.

Група “Информация за транзакцията” (задължителна)

Събираме следната информация:

 • Информация за физически контакт
 • Информация за онлайн контакт
 • Демографски данни
 • Информация за покупки

Тези данни се използват за следните цели:

 • Завършване и поддръжка на текущите дейности
 • Проучване и разработка

Тези данни ще се изполват само от Quality Unit и сътрудниците ѝ. Освен това, следните страни ще получат тази информация:

 • За контакти с посетителите за маркетинг на продукти или услуги.

Тези данни ще се изполват само от Quality Unit и сътрудниците ѝ. Освен това, следните страни ще получат тази информация:

 • Спедиторски услуги

Предоставено е следното обяснение защо тези данни се събират:

 • Информация, която събираме, за да обработим покупката Ви.

Бисквитки

Бисквитките са технология, която може да се използва, за да получите персонализирана информация от определен Уебсайт. Бисквитката съдържа данни, които Уебсайтът праща до браузъра Ви, който може след това да я съхрани локално. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява когато получите бисквитка, давайки Ви шанс да решите дали да я приемете.

Flash бисквитките (локални споделени обекти) са технология, предлагана от Macromedia Flash Player. Можете да настроите операционната си система така, че браузърът да не позволява да се записва никаква информация на диска, за да запазите поверителността си. Друг начин да избегнете Flash бисквитките е да деинсталирате Macromedia Flash Player от компютъра си.

Нашият сайт използва бисквитки. Бисквитките се ползват за следните цели:

 • Таргетиране на потребители
 • Проучване и разработка

Обобщение на съкращението за политиките

Съкращението на политиката, които отговарят на настоящата политика, са:

CP=NOI CURa ADMa DEVa TAIa CONa OUR DELa BUS IND PHY ONL UNI PUR COM NAV DEM STA

Следната таблица обяснява значението на всяко поле в съкращението на политиката

ПолеЗначение
CP= Това е заглавният ред на съкращението на политиката; той индикира, че следва съкращение на политика на P3P.
NOIНе се събира идентифицираща информация, така че не е възможен достъп.
CURaДанните се използват с цел завършване на текущата дейност.
ADMaДанните се използват с цел администриране на сайта.
DEVaДанните се използват с цел проучване и разработка
TAIaДанните се използват с цел персонализация на сайта
CONaДанните се използват с цел да се осъществи контакт с потребителя.
OURДанните се предоставят на нас и нашите сътрудници.
DELaДанните се предоставят за доставки.
BUSБизнес практиките ни определят колко дълго ще се пазят данните.
INDДанните ще се пазят без крайна дата.
PHYСъбират се данни за физически контакт.
ONL Събират се данни за онлайн контакт.
UNIСъбират се уникални идентификатори.
PURСъбира се информация за покупки.
COMСъбира се компютърна имформация
NAVСъбират се данни за навигация и път на потребителя
DEMСъбират се демографски и социоикономически данни.
STAСъбират се данни, управлявани от държавата.

Съкращението на политиката се изпраща от уеб сървъра заедно с описаните бисквитки. За повече информация, вижте ръководството за стартиране на http://www.w3.org/TR/p3pdeployment.

Оценка на политиката

Уеб браузърът ще оцени съкращението на тази политика и дали се използва с бисквитка. Действията, които ще предприме браузъра, зависят от нивото на поверителност, което потребителят е избрал в браузъра си (Ниско, Средно, Средно високо или Високо; нивото по подразбиране е Средно. Освен това, уеб браузърът ще провери дали политиката за бисквитките се счита за задоволителна или незадоволителна, дали бисквитката е валидна само за сесията или персистира и дали бисквитката се използва от подателя ѝ или от трета страна.

Бележка: тази оценка в момента е експериментална и не трябва да се счита за заместител на тестването с реален уеб браузър.

Незадоволителна политика: това съкращение на политиката се счита за незадоволително според правилата на уеб браузъра. Поведението на уеб браузъра относно зададените чрез това съкращение на политиката бисквитки е следното:

Изполване от подателяИзползване от трети страни
Персистиращи бисквиткиНиско: политиката е задоволителна на това ниво; бисквитките ще бъдат приети. Средно: Няма възможност за отхвърляне за всички незадоволителни цели и получатели, така че бисквитката ще бъде преобразувана в сесийна бисквитка. Средно високо: Няма възможност за отхвърляне , така че бисквитката ще бъде блокирана. Високо: Тъй като няма възможност за съгласие, бисквитката ще бъде блокирана.Ниско: Няма възможност за отвхвърляне за всички незадоволителни цели и получатели, така че ще бъде преобразувана в сесийна бисквитка. Средно: Няма възможност за отхвърляне за всички незадоволителни цели и получатели, така че бисквитката ще бъде блокирана. Средно високо: Тъй като не се изисква съгласие, бисквитката ще бъде блокирана. Високо: Тъй като не се изисква съгласие, бисквитката ще бъде блокирана.
Сесийни бисквиткиНиско: Политиката е задоволителна на това ниво; бисквитките ще бъдат приети. Средно: Политиката е задоволителна на това ниво; бисквитките ще бъдат приети. Средно високо: Политиката е задоволителна на това ниво; бисквитките ще бъдат приети. Високо: Тъй като не се изисква съгласие, бисквитката ще бъде блокирана.Ниско: Политиката е задоволителна на това ниво; бисквитките ще бъдат приети. Средно: Няма възможност за отхвърляне за всички незадоволителни цели и получатели, така че бисквитката ще бъде блокирана. Средно високо: Тъй като не се изисква съгласие, бисквитката ще бъде блокирана. Високо: Тъй като не се изисква съгласие, бисквитката ще бъде блокирана.

Политика, която е считана за незадоволителна от Internet Explorer 6, съдържа определени категории данни, които се използват или споделят по определен начин. Тази политика се счита за незадоволителна, защото слредните категории данни се асоциират с бисквитките на тази политика:

 • Събира се информация за физически контакт.
 • Събира се информация за онлайн контакт.

Освен това, данните се използват по следния начин, което прави политиката незадоволителна:

 • Данните се използват с цел контакт с потребителя.

Обърнете внимание, че позволяването на отказ от бисквитки ще направи тази политика приемлива при настройки Ниско и Средно и при Средно високо за бисквитки, използвани от подателя. При настройка Високо и при Средно високо за биквитки от трети страни, всички тези видове употреба на данни трябва да имат възможност за съгласие, за да се счита политиката за задоволителна.

Свързани статии
Използвайки LiveAgent, бизнесите могат да подобрят клиентското обслужване чрез реферален маркетинг и онлайн чат. Функциите включват SLA мониторинг, адаптация на езика и награди. LiveAgent също предлага уебинари за преглед на функциите и най-добри практики.

MMS от Meta – реч към текст и текст към реч

Използвайки LiveAgent, бизнесите могат да подобрят клиентското обслужване чрез реферален маркетинг и онлайн чат. Функциите включват SLA мониторинг, адаптация на езика и награди. LiveAgent също предлага уебинари за преглед на функциите и най-добри практики.

Таблото с информация помага на агентите да са в час с най- важната информация в компанията. Свържете се с нас за повече информация.

Табло за управление

Текстът разглежда начини за подобряване на обслужването на клиенти с помощта на игрова механика, като мониторинг на SLA, адаптация на езика, клиентски портали, награди и значки, прикачени файлове в статии, предложения за обратна връзка, форуми, множество бази данни и търсачки. Тези методи целят подобряване на работата на служителите и създаване на по-добро клиентско изживяване.

Отзив за телефон Poly Edge B20

Videos - Otziz Za Telefon Poly Edge B20

Videos - Otziv Za Ip Telefon Sangoma S305

Отзив за IP телефон Sangoma s305

Videos - Otziv Za Ip Telefon Sangoma S305

You will be
in Good Hands!

Join our community of happy clients and provide excellent customer support with LiveAgent.

Насрочете демо

Сайтът ни използва бисквитки. Ако останете, приемаме, че сте съгласни да използваме бисквитки, както е описано в политиката за поверителност и бисквитки.

Close
Schedule a demo
Schedule a one-on-one call
 • How to achieve your business goals with LiveAgent
 • Tour of the LiveAgent so you can get an idea of how it works
 • Answers to any questions you may have about LiveAgent
Насрочете демо
Start Free Trial x