Съгласие с условията

Quality Unit, s. r. o. (по-долу наричана „Quality Unit“) предоставя Услугите си (както е дефинирано по-долу) на Вас чрез уеб сайта си, намиращ се на www.qualityunit.com („Сайтът“) и *.ladesk.com (URL адреса на акаунта Ви), предмет на настоящите Общи условия („Условията“). Чрез приемането на настоящите условия или чрез достъпването или използването на Услугите и Сайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Условията. Ако се съгласявате с Условията от името на компания или друго юридическо лице, Вие потвърждавате, че имате пълномощията да обвържете тази организация и свързаните с нея лица с тези Условия, в който случай „Вие“ и „Вашите“ се отнасят към цялата организация и свързаните ѝ лица. Ако Вие нямате такива пълномощия или ако не сте съгласни с Условията, не приемайте Условията и не използвайте Услугата.

Quality Unit може от време на време да променя настоящите Условия без предизвестие. Променените Общи условия влизат в сила при публикуването им и ако Вие използвате Услугата след тази дата, ще приемем, че сте се съгласили с променените Общи условия. Ако не сте съгласни с някоя от промените в Условията, единственото решение е да спрете да достъпвате и използвате Услугата.

Описание на услугата

„Услугата“ включва (а) Сайта, (б) help desk и чат системите на LiveAgent, инструменти и услуги, предоставяни чрез Сайта и чрез API-я на LiveAgent, наличен през Сайта, и (в) целия софтуер, данни, текст, изображения, видео и съдържание, налично чрез Сайта или услугите, или разработени чрез API-я на LiveAgent (наричани общо „Съдържанието“). Всяка нова функционалност, добавена към или подобряваща Услугата също е предмет на настоящите Условия.

Общи условия / Достъп и използване на услугата

Според предвиденото в тези Общи условия, Вие можете да достъпвате и използвате Услугата само за Ваши вътрешни бизнес цели, както е описано в Споразумението. Вие не може да (а) издавате лиценз за ползване, да продавате, давате под наем, наемате, прехвърляте, възлагате, дистрибутирате, ползвате съвместно или по друг начин да използвате с комерсиална цел или да правите Услугата достъпна за трети лица, освен изрично предвидените от настоящите Условия начини; (б) използвате Услугата, за да обработвате информация от името на трети лица, или (в) използвате Услугата по незаконен начин или по начин, който нарушава или се намесва в целостта или работата на Услугата и компонентите ѝ.

Вие имате ограничени права да достъпвате и използвате Услугата, както е описано в настоящите Условия. Всички права и интереси върху Услугата и компонентите ѝ остават собственост и принадлежат само на Quality Unit. Не трябва да променяте, адаптирате или хаквате Услугата с цел да я измамите, че сте част от Quality Unit, или по някакъв друг начин да се опитвате да получите неоторизиран достъп до Услугата и свързаните с нея системи и мрежи.

Вие сте отговорни за цялата информация, данни, текстове, съобщения и други материали, които изпращате чрез Услугата. Вие сте отговорни да запазите конфиденциалността на данните Ви за вход и сте напълно отговорни за всички действия, които се извършват чрез Вашите данни за вход или акаунт. Съгласни сте, че Вашите данни за вход могат да се ползват само от един (1) човек – не е позволено използването на едни данни за вход от няколко човека. Системата автоматично ще засече такова поведение и Вие се съгласявате, че Quality Unit може да Ви начисли допълнителна месечна такса за него. Можете да създадете отделни потребители за толкова човека, колкото позволява плана Ви.

Quality Unit си запазва правото да достъпва който и да е и всички Ваши регистрации, за да отговори на запитванията Ви за техническа поддръжка. Ние въвеждаме подходящи административни, физически и технически предпазни мерки с цел запазване на сигурността, конфиденциалността и целостта на данните Ви. Ние няма да споделяме данните Ви, освен ако не сме задължени по закон или сме получили разрешение от Вас.

Вие разбирате, че техническата обработка и предаване на Услугата, включително Вашето съдържание, може да бъде предадено некриптирано и да включва (а) предаване чрез различни мрежи; (б) промени с цел да се съобрази и адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи и устройства и (в) предаване към трети страни – доставчици на Quality Unit и хостинг партньори с цел да се осигури необходимия хардуер, софтуер, мрежа, съхранение и свързани технологии, необходими, за да работи и да бъде управлявана Услугата. Quality Unit ще положи разумни усилия да Ви уведоми за планираните спирания на Услугата.

Невъзможността на Quality Unit да упражни или наложи някое от правата или клаузите на настоящите Условия не отменя това право. Вие разбирате и приемате, че настоящите Условия са договор между Вас и Quality Unit, въпреки че са на електронен носител и не са физически подписани от Вас и Quality Unit, и определят начина, по който Вие ползвате услугата и отменя всякакви предишни споразумения между Вас и Quality Unit.

Общи правила на сделката в AppSumo

Можете да достъпвате и използвате Услугата само за вътрешни нужди на Вашия бизнес и за целите, описани в настоящите Общи условия. Вие не може да (а) издавате лиценз за ползване, да продавате, давате под наем, наемате, прехвърляте, възлагате, дистрибутирате, ползвате съвместно или по друг начин да използвате с комерсиална цел или да правите Услугата достъпна за трети лица, освен изрично предвидените от настоящите Условия начини; (б) използвате Услугата, за да обработвате информация от името на трети лица, или (в) използвате Услугата по незаконен начин или по начин, който нарушава или се намесва в целостта или работата на Услугата и компонентите ѝ.

 

Вашата покупка на Услугата през AppSumo („Пакет“), закупена през официалния сайт appsumo.com/liveagent/ Ви дава достъп до функционалностите срещу еднократна покупка за $59, извършена през официалния сайт на AppSumo. Една (1) покупка Ви осигурява достъп до един (1) ваучер код („Код“), който трябва да използвате на URL адреса на Услугата: liveagent.com/appsumo-signup (вече не е достъпен). При регистрация, Вие сте длъжни да попълните нужната информация, за да завършите успешно регистрацията. Тези данни включват (а) Вашия Код; (б) Пълното Ви име; (в) имейл адреса Ви; и (г) име на компанията/организацията, което ще се използва за създаване на URL адреса на Вашия акаунт.

Всеки Код, закупен чрез страницата на AppSumo, може да бъде използван само веднъж (1 път). Всяко допълнително използване на същия Код е в пълно противоречие с настоящите Общи условия. В случай че използвате един и същ Код няколко пъти, ще загубите достъп до Услугата и допълнителните Ви акаунти ще бъдат премахнати.

Длъжни сте да използвате Кода(Кодовете) си преди 1 декември 2019 г. Всяко изпратено искане (както писмено, така и устно), изпратено след тази дата до Quality Unit, ще бъде отхвърлено. Правото Ви да използване Кода(Кодовете) изтича на 30 ноември 2019г. в 23:59. Quality Unit си запазва правото да не прави изключения след този краен срок.

Покупката на този Пакет Ви предоставя доживотен достъп до две (2) регистрации за сътрудници („Потребители“) на плана на Услугата, включващ всички функционалности (Всичко в едно) на цена от $59. Тези две (2) регистрации включват Вас („Собственик“ на акаунта) и една (1) регистрация за „Сътрудник“ или „Администратор“.

Към всеки допълнителен Потребител към акаунта Ви в Услугата са приложими стандартните цени на план „Всичко в едно“ както е описано тук: /pricing/. Ще бъдете таксувани за реално използваните допълнителни потребители на база на времето, за което са използвани. Стандартната цена за допълнителен Потребител е $39 на месец на потребител.

Сумата ще бъде умножена по броя допълнителни Потребители, добавени към акаунта Ви в Услугата.

Ще бъдете уведомени чрез имейл известие, изпратено от Компанията за това, че сте добавили допълнителни Потребители към Вашия акаунт. Това имейл известие ще съдържа предупреждение, че сте превишили броя Потребители, включени във Вашия AppSumo пакет.

Допълнителни сътрудници, добавени към Вашия акаунт, се таксуват месечно. При първото таксуване ще трябва да въведете валидни Ваши данни за плащане, съдържащи Вашите (а) истинско име и фамилия; (б) валиден имейл адрес; (в) валидно име на компанията Ви; (г) валиден адрес (име на улица, град, пощенски код и област) (д) допълнителни данни за компанията, според местното законодателство. Задължени сте да попълните само валидни, верни, точни и потвърдени данни.

При първото таксуване за употребата на допълнителни Потребители, ще трябва да изберете предпочитания начин за плащане. Quality Unit предоставя два (2) начина на плащане – чрез (а) кредитна/дебитна карта (б) PayPal.

Задължени сте да предоставите данните на банковата си карта или PayPal акаунт само в случай, че добавите допълнителни Потребители към акаунта си.

Ако откажете да предоставите данните на банковата си карта или PayPal акаунт за таксуване за реалното ползване на допълнителни Потребители, ще изгубите достъп до Услугата. Достъпът до акаунта Ви в Услугата ще бъде подновен след като предоставите нужните данни за плащане и изберете предпочитания начин на плащане. Quality Unit си запазва правото да не прави изключения.

Нямате право да използвате няколко Кода за един (1) акаунт в Услугата. Всеки акаунт в Услугата приема само един (1) Код. Пакетът не може да се ползва с натрупване.

Общи условия за безплатните планове в LiveAgent

Политика за справедливо ползване

Като част от ангажираността ни да предоставяме отлично качество и надеждна услуга, имаме политика за справедливо ползване на услугите на LiveAgent.

Искаме да се уверим, че всичките ни клиенти могат да се насладят и да използват успешно услугите ни, без значение от различни условия.

Ако някои клиенти използват твърде много данни или нарушават правилата, което може да има ефект върху други потребители, може да се свържем с тези нарушители и да обсъдим промяна на потреблението им и лимити или да прекратим акаунтите им.

Запазваме си правото да променяме лимитите за акаунта без предизвестие.

Запазваме си правото да променяме периодично условията на Политиката за справедливо ползване.

Тази политика е допълваща за и не ограничава никое от основните Общи условия на LiveAgent.

Разработка по поръчка на клиент

Можете да поискате разработка по Ваши спецификации като изпратите искане към Quality Unit под формата на имейл до support@liveagent.com. Quality Unit си запазва правото да откаже разработки по поръчка. Ако искането за разработка по поръчка бъде одобрено, на база на искането трябва да бъде постигнато споразумение между Вас и Quality Unit, в което да са описани изискванията и спецификациите на Разработката по поръчка. Съгласието е писмено одобрение под формата на имейл комуникация. Резултатът от разработката по поръчка става ексклузивна интелектуална собственост на Quality Unit и Вие се съгласявате, че може да бъде използван в бъдеще за последваща употреба от трети страни – клиенти на Quality Unit. Цената за Разработката по поръчка трябва да бъде уточнена предварително и ще Ви бъде предоставена в зависимост от конкретния случай.

Условия за регистрация

 • Трябва да сте навършили 18 години, за да използвате тази Услуга.
 • Трябва да сте човек. Профили, регистрирани от „ботове‘ или чрез други автоматизирани методи не са позволени.
 • Трябва да предоставите законното си име, валиден имейл адрес и всякаква друга поискана информация, за да завършите процеса по регистрация.
 • Вие имате отговорността да пазите сигурността на потребителското име и паролата си. Quality Unit не може и няма да е отговорна да каквито и да е загуби или вреди, причинени от неспазването на това задължение.
 • Вие сте отговорни за цялото споделено съдържание и действия, извършени чрез Вашата регистрация (включително за Съдържание, споделено от други, които имат регистрации през Вашия акаунт).
 • Нямате право да предоставяте грешна информация за себе си или да използвате самоличността на някой друг докато използвате тази услуга.
 • Нямате право да използвате Услугата за нелегални или неразрешени цели.
 • Нямате право, използвайки услугата, да нарушавате местните закони (включително, но не само, законите за интелектуална собственост).
 • Нарушаването на което и да е от тези условия ще доведе до прекратяване на регистрацията Ви. Въпреки че Quality Unit забранява тези действия, Вие разбирате и се съгласявате, че Quality Unit не може да бъде държана под отговорност за споделеното Съдържание в Услугата и въпреки всичко е възможно да бъдете изложени на подобни материали. Вие се съгласявате, че използвате услугата на собствен риск.

Плащания, възстановяване на плащания и промени в таксуването

Пробни периоди и плащания Услугата е налична срещу периодични плащания и се таксува в началото на избрания от Вас таксуващ период (обикновено месечно). Всички планове предлагат първоначален безплатен тест период за срок до 14 дни. Ак0 не предоставите данните си за плащане на Quality Unit в рамките на безплатния тест период, акаунтът Ви ще бъде спрян и може да бъде активиран отново само ако предоставите банкова карта. След като предоставите данните на банковата Ви карта, ще бъдете таксувани незабавно и безплатният Ви тест период ще бъде прекратен.

Промени в плана и цената Ако изберете да надградите Вашия план или броя сътрудници по време на избрания абонаментен период, допълнителната сума ще бъде начислена на база оставащия период от абонамента Ви и таксувана към акаунта Ви. След това, кредитната Ви карта ще бъде автоматично таксувана с променената цена за следващия таксуващ цикъл. Съществува изключение ако сте на месечен период на таксуване, при който няма да видите пропорционално таксуване, но новата Ви месечна цена ще бъде отразена в следващата Ви месечна сметка. Без значение от периода Ви на таксуване, няма да Ви бъдат върнати пари или кредит за частични месеци, понижаване на абонаментния план и няма да Ви бъдат върнати пари ако закриете акаунта си преди края на абонаментния Ви период. Няма да бъдат правени изключения с цел всички да получават еднакви условия и да се минимизират административните ни разходи в полза на цялата ни клиентска база. Ако понижите абонаментния си план, м0же да изгубите съдържание, функционалности или капацитет на акаунта Ви и Quality Unit отказва да поеме отговорност за такива загуби. Цените на всички планове на LiveAgent могат да бъдат променяни с 30-дневно предизвестие от наша страна. Това предизвестие може да бъде дадено по всяко време. Освен това, Quality Unit си запазва правото да се свърже с Вас за обсъждане на специална цена ако поддържате необичайно висок брой крайни потребители или необичайно съотношение между броя на запитванията на месец и броя сътрудници. В такива случаи за Вас може да бъде по-удачно да сключите Договор за абонамент за предприятие (описан по-долу).

Таксуване чрез кредитна карта, разписки и поверителност Собственикът на акаунт получава разписка по имейл след всяко таксуване на кредитната карта. Quality Unit предоставя възможност на собственика на акаунта (както е посочено в процедурата за регистрация) да променя информацията на кредитната карта (напр. при подновяване на картата). Quality Unit използва посредник за обработка на плащанията и този посредник няма право да съхранява, задържа или използва Вашата информация за плащания освен за целите на извършване на плащането към Quality Unit. Моля посетете http://www.qualityunit.com/about-us/politika-za-lichnite-danni-quality-unit/ за повече информация относно това как Quality Unit събира и използва личните Ви данни.

Промени и актуализация на плащанията Собственикът на акаунта може да поиска актуализация на информацията за плащанията, която се намира на фактурите за използване на Услугата. Актуализацията трябва да се поиска чрез имейл до support@liveagent.com до 15 дни след последната издадена фактура. Ще Ви бъдат издадени кредитно известия и обновена фактура, съдържаща новата информация за плащанията. Искания, изпратени повече от 15 дни след последната фактура ще бъдат отказвани и ще трябва да изчакате докато Ви бъде издадена нова фактура на следващата дата за плащане.

Обработка на регистрационен номер по ДДС Ако клиентът има правилен и валиден регистрационен номер по ДДС (според законодателството на ЕС), клиентът носи пълната отговорност да въведе номера по ДДС в съответните полета в клиентския си профил. Quality Unit няма да връща пари на клиенти, които не са добавили регистрационния си номер по ДДС.

Годишен предплатен кредит

Годишният предплатен кредит, добавен към профила на клиента на база на взаимно споразумение, ще бъде валиден 12 месеца само ако броят места за сътрудници остане същия по време на целия период. Този период ще бъде увеличен или намален според броя на добавените или премахнатите места за сътрудници в акаунта на клиента по време на валидността на кредита.

В случай че клиентът реши да прекрати използването на Услугата преди да е използвал целия си кредит ИЛИ преди да изтече периода, той може да получи обратно неизползваната сума. Quality Unit си запазва правото да върне само 50% от оставащата сума като такса за отказ от услугата.

Отказ от услугата и прекратяване

Вие сте отговорни за това да се откажете от услугата по приетия начин. Собственикът на акаунта (както е описан в процедурата за регистрация) може да се откаже от услугата по всяко време като изпрати имейл на support@qualityunit.com с искане да прекрати регистрацията. Quality Unit ще отговори на имейла и ще прекрати профила Ви в рамките на един работен ден. Друг начин да прекратите регистрацията си е чрез бутона „Спри акаунт“, намиращ се в раздел „Моят профил“. След като се откажете от услугата, ще изгубите достъп до цялото си съдържание и Quality Unit ще го изтрие според приетата си процедура на работа. Тази информация не може да бъде възвърната след като регистрацията Ви е прекратена. Ако прекратите регистрацията си през секцията „Моят профил“ в Услугата преди края на текущия платен период, отказът от услугата ще влезе в сила веднага и няма да бъдете таксувани повече. В случай че поискате да се откажете чрез имейл, трябва да изчакате да получите потвърждение от Quality Unit.

Quality Unit си запазва правото да (i) променя или прекратява, временно или за постоянно, Услугата (или която и да е част от нея) и (ii) отказва частично или изцяло ползването на Услугата, да спира временно или за постоянно акаунта Ви (или която и да е част от него) или използването на Услугата и да премахне и унищожи която и да е част от съдържанието Ви в Услугата, по всякакви причини, включително ако Quality Unit смята, че сте нарушили настоящите Условия. Quality Unit ще направи разумни усилия да се свърже с Вас директно чрез имейл или телефон, за да Ви предупреди преди да прекрати временно или за постоянно акаунта Ви. Всякакви действия, които подозираме, че може да са измама, злоупотреба или незаконно действие, които могат да са причина за прекратяване на използването на Услугата, може да бъдат предадени към властите. Quality Unit не носи отговорност към Вас или която и да е трета страна за каквато и да е промяна, временно спиране или прекратяване на Услугата.

Quality Unit си запазва правото да прекрати регистрацията Ви в резултат от продължителна неактивност. Quality Unit трябва да се придържа към процедурата за прекратяване като изпрати предупреждение по имейл преди да прекрати профила на Потребителя. След 4 седмици липса на активност ще бъде изпратен имейл към Потребителя, информиращ го за предстоящото прекратяване и стъпките, които могат да бъдат предприети, за да се избегне прекратяването на регистрацията. След 8 седмици неактивност, профилът ще бъде изтрит, заедно с всичките му данни.

Отказ от гаранции

Услугата, включително сайта и съдържанието и всички компоненти на сървъра и мрежата се предлагат както са и според текущата наличност, без никакви гаранции, в най-голямата степен, разрешена от закона, и Quality Unit изрично отказва каквито и да е и всякакви гаранции, както изрично посочени, така и подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, право на собственост, годност за определена цел и ненарушение. Вие разбирате, че Quality Unit не гарантира, че услугата ще бъде непрекъсната, бърза, сигурна, без грешки или без вируси и никаква информация или съвети, които сте получили от страна на Quality Unit или чрез услугата не предполагат никакви гаранции, които не са изрично посочени в настоящите Условия.

Ограничение на отговорността

Quality Unit не носи отговорност към Вас или към която и да е трета страна при никакви обстоятелства и в условията никаква правна теория (без значение дали под формата на договор, нарушение или по друг начин) за каквито и да е индиректни, случайни, специални, примерни, последващи и наказателни щети, включително загуба на печалби, продажби или работа, изгубени данни или прекъсване на работата. Освен това Quality Unit не носи отговорност за директни вреди, разходи, загуби или задължения над стойността на платената или платимата месечна такса за месеца, предхождащ времето на подаване на иска за финансови вреди или сто ($100) долара. Разпоредбите на тази секция разпределя рисковете в настоящите Условия между страните и страните са разбрали тези ограничение когато са решавали дали да сключат настоящото споразумение.

Някои държави не позволяват отказа от предполагаеми гаранции или ограничения на отговорността за случайни или следствени щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не се отнасят за Вас. В тези страни, отговорността на Quality Unit е ограничена до най-високата степен, позволена от закона.

Прехвърляне

Quality Unit може да прехвърли настоящите Условия, изцяло или частично, без ограничения.

Законово съответствие за износ

Вие сте отговорни да се съобразявате с всички приложими закони, правила и регулации, управляващи износа на Услугата и който и да е от компонентите ѝ.

Приложимо право

Настоящите Условия се управляват от законите на щата Делауеър, с изключение на принципите за несъответствие със закона. Вие изрично се съгласявате да се подчинявате на изключителната лична юрисдикция на щата Делауеър за целите на разрешаване на спорове относно достъпа или използването на услугата от Ваша страна.

Обработка на данни

LiveAgent се ангажира да поддържа поверителност, сигурност, съответствие и прозрачност. Този подход включва подпомагането на съответствието на клиентите ни с изискванията за защита на личните данни в ЕС, включително тези, въведени от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“), който влезе в сила от 25 май 2018 г.

Съдържание

 1. Кой е администратора на личните данни
 2. Какви данни се обработват
 3. Кои са източниците на данните
 4. За каква цел се събират и/или обработват данните
 5. Защо съществува профилиране и автоматизация
 6. За какъв период се обработват данните
 7. Кои са нашите партньори/подизпълнители
 8. Какви са правата Ви за обработка на данните
 9. Как да оттеглите съгласието си за обработка на данни

Кой е администратора на личните данни

Администраторът на лични данни е компанията, която избира целта и ресурсите за обработката на личните данни. За маркетингови цели, администраторът на личните данни е Quality Unit, s. r. o.

Какви данни се обработват

Обработване следните видове данни: име, адрес, телефонен номер, имейл адрес IP адрес, информация за закупените продукти, информация относно използването на продуктите, информация, събрана от телефонни разговори, записи на обаждания, информация, събрана при други контакти с нас (по имейл, чат, съобщения във Facebook, Tweet-ове), информация, предоставена на екипа ни за клиентска поддръжка във връзка с разрешаването на проблеми с акаунта Ви, данни за геолокация, информация за браузъра, системна информация.

Кои са източниците на данните

Данните, изброени в предходната секция, са предоставени изцяло от Вас. Данните са достъпни от разговорите, проведени между Вас и Quality Unit, s.r.o. или са добавени към клиентския Ви профил. Данните също така могат да бъдат събрани от публично достъпни източници, като директории с фирми и други. Данните може също така да са събрани от трети страни, които имат разрешение за обработката им.

За каква цел се събират и/или обработват данните

Вие сте дали съгласие данните Ви да се обработват за следните цели: маркетинг услуги, обслужване на клиенти.

Защо съществува профилиране и автоматизация

Quality Unit s.r.o. се стреми да предоставя най-доброто и персонализирано преживяване и заради това, с Вашето съгласие, сегментираме и профилираме данните. За такива цели използваме вътрешен софтуер и друг софтуер за анализ и автоматизация.

За какъв период се обработват данните

Вие давате съгласието си данните Ви да се обработват за периода, в който използвате услугите ни (LiveAgent) и за следващите 5 години след прекратяване на употребата, или докато не оттеглите съгласието си. Ако не сте клиент и няма да бъдете клиент на Quality Unit s.r.o., съгласието Ви е валидно 5 години или докато не го оттеглите. След 5-годишния период, данните Ви ще бъдат изтрити.

Кои са нашите партньори/подизпълнители

Вие давате съгласието си на нашите подпроцесори и подизпълнители, които може да имат достъп до данните Ви. Нашите подпроцесори и подизпълнители са подложени на редовни проверки и одит, за да гарантираме максимално ниво на поверителност и сигурност.

Какви са правата Ви за обработка на данните

Правилната обработка на данните е от най-голямо значение за нас и ние се гордеем с високото ниво на сигурност, поверителност и обработка на данните в Quality Unit s.r.o.

По-долу са изброени правата Ви, засягащи обработката на данни.

Информация за обработката на данни Информацията включва най-вече: информация за контакти на администратора, неговите подчинени или длъжностното лице за защита на личните данни или човекът, отговорен за обработка на данните, цел на обработката, категории данни, адресат/получател на данните и категориите получатели на данните, информация относно трансфера на данни към трети страни, период на обработка на данните, списък с правата Ви, право да се обърнете към местните власти, отговорни за защита на данните, източник на обработваната информация, информация относно профилирането и автоматизацията на данните.

Право да достъп до информация Имате право да проверите дали данните Ви са били обработвани или не и категориите на обработваните данни.

Право на корекция Имате право да коригирате съответните данни при нужда.

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) В някои случаи, описани в закона, сме длъжни да изтрием данните Ви по Ваше искане.

Право на ограничена обработка Някои клиенти предпочитат ограничена обработка на данните. Ако имате специални предпочитания относно ограничения в обработката на данните Ви, моля да се свържете с нас.

Право на преносимост на данните По Ваше искане, можем да прехвърлим данните Ви към различен администратор на лични данни ако няма законови или други пречки.

Право на възражение Ако смятате, че данните Ви не се обработват правилно, можете да спрете обработката като се свържете с нас с намерение да разрешим проблема.

Право да се свържете с местните власти по обработка на данни Можете да се свържете с местните власти в случай, че имате други притеснения или проблеми. Местните власти по обработка на личните данни за Quality Unit s.r.o. са Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky with address Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, European Union.

Как да оттеглите съгласието си за обработка на данни

Съгласието Ви за обработка на данните е доброволно. Можете да го оттеглите във всеки момент.

Как да подам искане да оттегляне на съгласието? Нужно е да ни предоставите името на компанията, обект и администратор на данните, писмено искане да оттегляне на съгласието и Вашият подпис. Изпратете искането си до andrej@liveagent.com

Ако вместо това желаете да се отпишете от мейлинг листа ни, можете да използвате формуляра ни тук.

Свързани статии
Таблото с информация помага на агентите да са в час с най- важната информация в компанията. Свържете се с нас за повече информация.

Табло за управление

Текстът разглежда начини за подобряване на обслужването на клиенти с помощта на игрова механика, като мониторинг на SLA, адаптация на езика, клиентски портали, награди и значки, прикачени файлове в статии, предложения за обратна връзка, форуми, множество бази данни и търсачки. Тези методи целят подобряване на работата на служителите и създаване на по-добро клиентско изживяване.

Всички взамодействия, които клиентите имат с компанията и нейните услуги и продукти се групират като опит за клиентите. Научете повече за клиентския опит.

Клиентски опит

Подобрете комуникацията с клиентите и изградете добра репутация. LiveAgent предлага решения за обслужване на клиенти и повишаване на удовлетворението.

Адресът на отдела за обслужване е имейл адрес, чрез който клиентите ви могат да се свържат с вас, когато имат нужда от помощ. Адресът на отдела за обслужване е съставен от ключови думи като info и т.н.

Адрес на отдела за обслужване

Създаването на контактни полета помага на компаниите да персонализират маркетинга и обслужването на клиентите. LiveAgent предлага персонализиран статус за тикети и самообслужване. Обучението на служителите за клиентско обслужване е от съществено значение за успешните бизнеси. Адресът на отдела за обслужване е имейл адрес, по който клиентите могат да получават помощ.

Употребата на VoIP номер от iPlan с нашия софтуер LiveAgent никога не е била по-лесна. Разгледайте статията, за да научите повече.

iPlan

Insightly и LiveAgent са софтуерни решения за управление на клиентските връзки в B2B индустрията през онлайн чат, социални медии и API интеграция.

Сайтът ни използва бисквитки. Ако останете, приемаме, че сте съгласни да използваме бисквитки, както е описано в политиката за поверителност и бисквитки.

Start Free Trial x