Последна актуализация: 28 октомври 2019 г.

Quality Unit, s. r. o. предоставя Услугата си (наричана тук “LiveAgent”) на Вас чрез уебсайта си, наличен на адрес *.ladesk.com (URL адресът на Вашия акаунт).

Quality Unit, s. r. o. използва някои подпроцесори на данни с цел подпомагане предоставянето на Услугата LiveAgent.

Какво е подпроцесор:

Подпроцесор на данни е трета страна – администратор на данни, ангажирана от LiveAgent, която има или може да има достъп или да обработва данни на услугата (които могат да съдържат определени лични данни). LiveAgent използва услугите на различни подпроцесори, за да извършва различни функции, както е обяснено в таблиците по-долу.

Надлеждна проверка:

LiveAgent предприема разумни действия, за да се увери, че в процеса на избор на потенциалните подпроцесори, които ще имат или може да имат достъп или да обработват данни на Услугата, се оценяват техните практики за сигурност, поверителност и конфиденциалност

Договорни гаранции:

LiveAgent изисква от подпроцесорите си да спазват същите задължения, като тези, приложими за LiveAgent (като администратор на лични данни), както е описано в Споразумението за обработка на данни на LiveAgent (“СОД”), включително, но не само задължението да:

– обработва личните данни в съответствие с описаните инструкции на администратора на лични данни (според писмената комуникация на съответния подпроцесор с LiveAgent);

– във връзка с обработката на личните данни да използва само персонал, който е надежден и е договорно задължен да съблюдава защитата и сигурността на данните до степента, предвидена от приложимите закони за защита на данните;

– провежда редовни обучения за сигурност и защита на данните на персонала, на който е предоставен достъп до лични данни.

– въвежда и поддържа подходящи технически и организационни мерки;

– навременно да информира LiveAgent за реално или потенциално изтичне на данни; и при нужда да съдейства на LiveAgent с цел да отговаря на исканията на администратори на лични данни, субекти на данни или органи по защита на данните.

Тази политика не дава на Клиентите допълнителни права или средства за защита и не трябва да се приема за обвързващо споразумение. Информацията е предоставена само с цел да илюстрира процеса на ангражиране на подпроцесори на LiveAgent, както и да предостави списъка с трети страни – подпроцесори на данни към датата на тази политика (които LiveAgent може да използва с цел предоставяне и поддръжка на Услугите си).

Ако сте клиент на LiveAgent и бихте искали да сключим Споразумение за обработка на данни, моля изпратете ни имейл на andrej@liveagent.com.

Инфраструктурни подпроцесори

LiveAgent притежава или контролира достъпа до инфраструктурата, използвана от LiveAgent да хоства данните на Услугата, освен описаните по-долу. В системите работните съоръжения за Услугата се намират в съоръжения за съвместно ползване в САЩ и Европа.

Клиентските профили се намират един от тези региони в зависимост от това къде се намира Клиентът; в последствие данните на Клиента остават в този регион, освен ако няма уговорка за друго между Клиента и LiveAgent, но може да бъдат преместени в други центрове за данни в региона, за да се гарантира производителността и достъпността на Услугите. Следната таблица описва държавите и юридическите лица, ангажирани със съхранението на данни на Услугата от LiveAgent.

СървъриLinode, LLC (Намиращ се в ЕС) Сървърите на LiveAgent са хостнати на съоръжения, отговарящи на Tier III+ или IV или PCI DSS, SSAE-16, или ISO 27001. Центровете за данни се захранват от няколко енергийни източника, всеки с UPS и резервен генератор.
СървъриLinode, LLC (Намиращ се във Великобритания) Сървърите на LiveAgent са хостнати на съоръжения, отговарящи на Tier III+ или IV или PCI DSS, SSAE-16, или ISO 27001. Центровете за данни се захранват от няколко енергийни източника, всеки с UPS и резервен генератор.
СървъриLinode, LLC (Намиращ се в САЩ) Сървърите на LiveAgent са хостнати на съоръжения, отговарящи на Tier III+ или IV или PCI DSS, SSAE-16, или ISO 27001. Центровете за данни се захранват от няколко енергийни източника, всеки с UPS и резервен генератор.
СървъриLinode, LLC (Намиращ се в Сингапур) Сървърите на LiveAgent са хостнати на съоръжения, отговарящи на Tier III+ или IV или PCI DSS, SSAE-16, или ISO 27001. Центровете за данни се захранват от няколко енергийни източника, всеки с UPS и резервен генератор.
СървъриAmazon Web Services, LLC Сървърите на LiveAgent са хостнати на съоръжения, отговарящи на Tier III+ или IV или PCI DSS, SSAE-16, или ISO 27001. Центровете за данни се захранват от няколко енергийни източника, всеки с UPS и резервен генератор.
СървъриWebsupport, s.r.o. (За клиенти в ЕС) Сървърите на LiveAgent са хостнати на съоръжения, отговарящи на Tier III+ или IV или PCI DSS, SSAE-16, или ISO 27001. Центровете за данни се захранват от няколко енергийни източника, всеки с UPS и резервен генератор.

Други подпроцесори

LiveAgent използва някои подпроцесори, предоставящи специфични услуги, за да предоставя Услугата си. С цел предостаяне на релевантна функционалност, тези подпроцесори може да имат достъп до данни на Услугата.

УслугаQuality Unit, LLC Quality Unit, LLC е част от групата на Quality Unit. Quality Unit, LLC функционира като подпроцесор с цел предоставяне на Услугата на LiveAgent.
УслугаQuality Unit Украйна Quality Unit Украйна функционира като подпроцесор с цел предоставяне на Услугата на LiveAgent.
УслугаTwilio, Inc. LiveAgent използва Twillio като доставчик на VoIP услуга.

Подизпълнители

За да гарантира клиентско обслужване 24/7, LiveAgent работи с подизпълнители, които могат да достъпват данни на Услугата. Всички подизпълнители имат сключени договори и трябва да следват правилата за сигурност, едно от които е да достъпват тези данни само с предварителното съгласие на Клиента.

Свързани статии
По подразбиране, в новия случай на liveagent, всички тикети принадлежат към общия отдел. Можете да изберете да направите трансфер на собствеността на билета.

Трансфер на тикет

Искате да подобрите обслужването на клиенти? LiveAgent предлага стратегии като реферален маркетинг и онлайн чат, които могат да ви помогнат.

Вземете отчета по канали и разберете, кой е най- известният начин за клиентите да се свържат с Вас. LiveAgent Ви предоставя подробни прозрения за всеки канал.

Отчет по канали

Текстът предоставя стратегии за повишаване на клиентското обслужване в Б2Б индустрията, включително реферален маркетинг и онлайн чат. LiveAgent е алтернатива на Aircall.

LiveAgent може да Ви предостави безплатен акаунт за да Ви помогне да предоставите клиентско обслужване. Узнайте повече за предимствата и недостатъците на безплатния хелп деск софтуер.

Безплатен хелп деск софтуер

Текстът предоставя стратегии за повишаване на клиентското обслужване в B2B индустрията, включително реферален маркетинг и онлайн чат. Безопасността и съвместимостта на кол центровете са също важни. LiveAgent е алтернатива на Aircall с клиенти от различни отрасли.

Уеб Helpdesk , накратко WHD е технология, която осигурява обслужване и тикетинг управление. Позволява на потребителите да улеснят управлението на услугите

Уеб helpdesk

LiveAgent е алтернативен софтуер на Helpshift, който предоставя клиентско обслужване и техническа поддръжка. Многоканален help desk софтуерът може да ви спечели клиенти и повиши продуктивността на сътрудниците ви. Предлага безплатен тестов период от 7 или 30 дни. Оптимизирайте самообслужването на клиентите с помощта на софтуера за често задавани въпроси и help desk на LiveAgent.

Сайтът ни използва бисквитки. Ако останете, приемаме, че сте съгласни да използваме бисквитки, както е описано в политиката за поверителност и бисквитки.

×
Насрочете обаждане лице в лице и разберете как LiveAgent може да помогне на бизнеса ви.

Свободни сме в различни дни

Насрочете демо