call center agent with headset

Контролен списък за сигурност в кол центъра

Навигация

Контролен списък за сигурност в кол центъра

17
Свий всички Разшири всички

Убедени ли сте, че кол центърът ви е защитен? Ако не, прегледайте този контролен списък за сигурността в кол центъра.

Ще обсъдим най-важните мерки за сигурност, които трябва да предприемете, за да защитите бизнеса си. Ще покрием всичко от защита на паролите до криптиране на данни. Следвайки съветите ни стъпка по стъпка, можете да сте сигурни, че контактният ви център ще бъде в безопасност от хакери и други външни заплахи.

Защо е важен контролният списък за сигурност в кол центъра?

Кол центърът е изключително важна част от всеки бизнес. Той е нишката, която ви свързва с клиентите ви. И, подобно на всеки друг важен актив, трябва да бъде защитен.

Ето защо сме създали този контролен списък за сигурност в контакцен център. Той ще ви помогне да забележите слабостите в сигурността на кол центъра си, както и ще ви даде съвети как да ги поправите.

Кой може да се възползва от контролния списък за сигурност на кол центъра?

 • Собственици на бизнеси

Контролният списък ще ви помогне да оцените сигурността на контактния си център и да посрещнете нуждите на бизнеса си.

 • Мениджъри на контактни центрове

Използвайте този контролен списък, за да оцените сигурността на конттактния си център и да се уверите, че е на най-високо ниво.

 • IT специалисти в кол центрове

Ако работите в IT екип, то този контролен списък е задължителен за вас. Ще ви помогне да забележите рисковете за сигурността в кол центъра и да намерите решения, за да се справите с тях.

Разгледайте нашия контролен списък за сигурност в кол център

Контролен списък за сигурност в кол центъра

Силните мерки за сигурност на достъпа са от изключително значение за всеки контактен център. Те ви помагат да спрете неоторизиран достъп до системата и данните си. Многофакторна автентикация, единично вписване и достъп на база за ролята на потребителя са отлични възможности, които да имате предвид.

Защо е важно да въведа силни мерки за сигурност на достъпа?

Многофакторната автентикация добавя допълнителна сигурност. Тя затруднява достъпа на хакери до системата ви.

Как да въведа силни мерки за сигурност?

Многофакторната автентикация изисква от потребителите да въведат повече от едно доказателство, за да потвърдят самоличността си. Единичното вписване дава възможност на потребителите да се вписват с едни данни за вход вместо с множество различни. Контролът на достъпа на база на ролята ограничава потребителя само до зоните и данните, от които имат нужда.

Google authenticator app on Google play store

Какви инструменти да използвам, за да въведа силни мерки за сигурност?

 • Google Authenticator, за да генерирате кодове, използвани за потвърждаване на самоличността на потребителя
 • Authy, за да генерирате кодове за услуги за двуфакторна автентикация
 • LastPass – мениджър на пароли, който съхранява и криптира пароли

Представителите обслужване на клиенти имат достъп до чувствителна информация за клиентите. Ето защо е важно да ограничите нивото им на достъп до това, от което имат нужда.

Защо е важно да огранича достъпа на служителите?

Това помага да предотвратите неоторизиран достъп до чувствителна информация за клиентите и да предотвратите изтичането ѝ извън компанията.

Как да огранича достъпа на служителите?

Ограничете достъпа до определени места в телефонната централа. Ограничете колко време могат да прекарват служителите във всяка зона. Наблюдавайте дейността на служителите и отбелязвайте всяка съмнителна дейност.

Call distribution settings in Contact center software - LiveAgent

Какви инструменти да използвам, за да огранича достъпа на служителите?

 • софтуер за запис на обаждания, за да отбелязвате всяко съмнително действие
 • система за контрол на достъпа, за да ограничите достъпа до определени зони в телефонната централа

Изискването за редовна смяна на паролата е елементарна мярка за сигурност.

Защо е важно да изисквам смяна на паролите?

Редовната смяна на паролите помага да предотвратите неоторизиран достъп до системата ви. Освен това помага да защитите данните си дори и ако парола е изтекла или е била открадната.

Как да сменям паролите редовно?

Можете да използвате мениджър на пароли, който генерира и съхранява пароли вместо вас. Освен това можете да създадете собствен график за ротация на паролите. Например, може да изисквате потребителите да сменят паролите си на всеки 30 дни. Те трябва също така незабавно да сменят паролите, зададени по подразбиране.

Колко често трябва да се сменят паролите? Повечето експерти препоръчват смяна на всеки 3 до 6 месеца. Ако обаче разполагате с много чувствителна информация, може да е нужна по-честа смяна на паролите.

Expired password

Какви инструменти да използвам за периодична смяна на паролите?

 • Dashlane Business – една от най-добрите възможности за изискване за редовна смяна на пароли; това е сигурен начин да следите паролите и да се уверите, че се сменят редовно
 • LastPass за криптиране на паролите

В случай на пробив в сигурността няма да е добре да изгубите достъпа си до данните за дейността или IP адресите.

Защо е важно да запазя достъпа си до историята на вписване и IP адреси?

Достъпът до историята на вписванията и IP адресите ви помага да стигнете до източника на проблема и да предотвратите повтарянето му.

Как да запазя достъп до историята на вписване и IP адреси?

Използвайте сигурна услуга, базирана на облак, която да съхранява дневник на достъпа и IP адреси. Това ще гарантира достъп до тях от всяка точка и ще ги съхранява в безопасност. Може да имате и място за съхранение в рамките на компанията, но това обикновено е по-скъпо.

SLA log in Customer support software - LiveAgent

Какви инструменти да използвам, за да запазя достъпа си до историята на вписванията и IP адресите?

 • решение за съхранение на дневници за достъпа и IP адреси, базирано на облак
 • сигурни сървъри, които да съхраняват дневници за достъпа и IP адреси на отделен сървър, който не е свързан с интернет

Един от най-често срещаните начини зловреден софтуер да получи достъп до компютър е чрез програми, които се инсталират без знанието на потребителя.

Защо е важно да въведа строги правила за инсталиране на програми?

Така можете да предотвратите неоторизиран достъп до системите и данните и да защитите компанията си от отговорност, ако бъде инсталирана програма, съдържаща зловреден софтуер.

Как да въведа строги правила за инсталиране на програми?

В ролята си на мениджър на кол център, трябва да установите строги правила за инсталиране на програми на компютрите на компанията. На служителите трябва да е позволено да инсталират само програми, които са необходими за работните им задължения. Всички други програми трябва да бъдат забранени.

Освен това, всички програми трябва да се инсталират от IT отдела, за да се гарантира, че се инсталират само оторизирани програми на служебните компютри. Освен това създайте списък с разрешени приложения, които могат да се инсталират в системите ви, и черен списък на такива, които са блокирани.

terms and conditions agreement - illustration

Какви инструменти да използвам, за да въведа строги правила за инсталиране на програми?

 • списък с разрешени и забранени приложения
 • строги правила
 • документи, съдържащи общи условия

Един от най-добрите начини да предотварите пробиви в сигурността е системата ви винаги да е обновена до последната версия.

Защо е важно да обновявам редовно всички системи?

Редовните обновления ви помагат да поправите съществуващите проблеми със сигурността. Освен това ви помага да защитавате системата си от нови заплахи за сигурността, които са се появили след последното обновление.

Как да обновявам редовно всички системи?

Използвайте автоматични обновления или обновявайте системата ръчно. В този случай е важно да не забравяте да го правите редовно – отделете специално внимание на това.

Windows system updates

Какви инструменти да използвам, за да обновявам редовно всички системи?

 • автоматично обновления

Не забравяйте, правилата ви за сигурност на мрежата са основата на плана ви за сигурност. Като ги преглеждате редовно, можете да се уверите, че те продължават да защитават данните ви.

Защо е важно редовно да преглеждам правилата за сигурност на мрежата?

Защото докато бизнесът ви расте, расте и броят устройства и приложения, които имат достъп до мрежата ви. Това може да създаде нови рискове за сигурността, с които може да не сте наясно. Като преглеждате редовно правилата за сигурност на мрежата, ще се уверите, че те все още са ефективни за защита на данните ви.

Колко често трябва да преглеждам правилата за сигурност на мрежата?

Трябва да преглеждате правилата за сигурност на мрежата поне на всеки 6 месеца. Ако обаче в бизнеса ви са станали промени (напр. нови служителите или приложения), трябва да го правите по-често.

Когато преглеждате правилата на мрежата си, помислете по следните въпроси:

 • Имат ли всички устройства и приложения подходящи права?
 • Добавени ли са нови устройства или приложения към мрежата ми?
 • Настоящите правила имат ли нужда от промени?
 • Трябва ли да добавя нови правила?

Ако си дадете сметка, че съществуващите правила за сигурност на мрежата вече не са ефективни, направете необходимите промени и ги въведете възможно най-скоро.

Customer service analysis - illustration

Кои инструменти да използвам, за да прегледам правилата за мрежата?

 • SolarWinds Network Configuration Manager, за да управлявате централизирано устройствата и настройките на мрежата си и за възможности за одит, с които лесно да забележите промени в настройките на мрежата ви
 • ManageEngine OpManager, за да наблюдавате възможностите на мрежата

Служителите ви трябва да са подходящо обучени на политиките и процедурите за сигурност на компанията (и по време на входящото обучение). Предложете продължаващо обучение, специално разработено за специфичните нужди на кол центъра ви.

Защо е важно да провеждам специализирано обучение за протоколите за сигурност?

Защото служителите ви са първата отбранителна линия срещу заплахите за сигурността. Като им осигурите специализирано обучение за протоколите за сигурност, ще сте сигурни, че са добре подготвени да забележат и да отговорят на заплахи за сигурността.

Как да осигуря обучение за протоколите за сигурност?

Уверете се, че всички служители разбират колко е важна сигурността и защо следването на проткола е от съществено значение. Можете да направите това чрез редовни обучения и напомняния.

Дайте достъп на служителите си до наръчник с политиката за сигурност на компанията ви. Освен това, новоназначените служители трябва да получат подходящо обучение за протоколите за сигурност още в първите си дни, за да бъдат напълно подготвени.

Симулациите са чудесен начин да обучите служителите си как да забелязват и да отговарят на заплахи за сигурността. Включете информация за политиката за сигурност на компанията ви в наръчника за служители и редовно я обсъждайте със служителите си.

Какви инструменти да използвам, за да проведа специализирано обучение за протоколите за сигурност?

 • наръчник за политиките, който очертава процедурите за боравене с конфиденциална информация в контактния център
 • редовно обучение за обновените протоколи за сигурността
 • ежегоден преглед на политиките и процедурите за сигурност
 • система за докладване на подозрително поведение до мениджър
 • уебинари и курсове за най-добрите практики в сферата на сигурността

Игровизацията е процес на въвеждане на игрови елементи в други дейности, с цел хората да се ангажират и мотивират. Какви ефекти има върху сигурността на контактния ви център?

Защо е важно да насърчите продължаващото обучение чрез игровизация?

Защото ангажира и мотивира служителите. Чрез въвеждането на игрови елементи в процеса по обучение, можете да го превърнете в интерактивно забавление. Това насърчава служителите да продължават да учат дори след като са завършили началното си обучение, подобрявайки сигурността на кол центъра ви.

Как да насърча продължаващото обучение чрез игровизацията на LiveAgent?

Функциите за игровизация в LiveAgent ангажират служителите ви с цел по-добро представяне на работа. Чрез рещаването на викторини и подобрявайки уменията си, служителите постигат различни нива в течението на времето. За да мотивирате служителите си още повече, можете да давате награди и баджове на най-трудолюбивите служители или да използвате показатели за сравнение и класации.

Използвайки тези функции в клиентското обслужване, служителите са по-ангажирани и се насърчава здравословно съперничествто. В резултат на това ще се увеличат продуктивността и сътрудничеството.

Gamification badges

Какви инструменти да използвам, за да насърча продължаващото обучение?

 • игровизацията на LiveAgent

База знания в контактен център е централизирана платформа, базирана на облак, където се съхранява информация под формата на ръководства и документи. Достъпна е по всяко време и от всяко устройство.

Защо е важно да поддържате безопасна база знания?

Защото базата ви знания е изключително важна част от процедурите по сигурността на кол центъра ви. Тя оптимизира работата на контактния център като осигурява на служителите бърз и лесен достъп до информацията, от която се нуждаят.

Как да поддържам безопасна база знания?

 • Поддържайте я актуална спрямо най-новата информация за процедурите за сигурност.
 • Уверете се, че всички служителите (служители и мениджъри) имат достъп до най-новата версия.
 • Ограничете достъпа до базата знания само до упълномощения персонал.
 • Сменяйте често паролите и изисквайте силни пароли.
 • Криптирайте чувствителната информация и я съхранявайте на сигурно място.
 • Редовно я преглеждайте и обновявайте, за да я поддържате точна и вярна.
internal knowledge base

Какви инструменти да използвам, за да поддържат безопасна база знания?

 • наръчника за политиката и процедурите за сигурност на компанията ви

Стандартът за сигурност на данните в индустрията за разплащателни карти (Payment Card Industry Data Security Standard, или PCI DSS) е набор от стандарти за сигурност, създадени да защитават преноса на данни на картодържатели.

Защо е важно да защитавам данните на картодържателите?

Защото за всички компании, които обработват, съхраняват или предават информация за банкови карти, е задължително да са в съответствие с PCI. Защитавайки достъпа до данните на картодържателите, можете да сте сигурни, че комапнията ви е в съответствие с PCI стандартите. Това предотвратява изтичането на информация и защитава данните на клиентите ви.

Как да защитя данните на картодържателите?

Включете сигурността на данните в обучението на служителите в кол центъра си. Криптирайте цялата информация за банкови карти, която се предава по телефона, и никога не записвайте или съхранявайте номера на банкови карти. Изисквайте от служителите да използват сигурни пароли за достъп до системите, които обработват или съхраняват данни за банкови карти.

Кои инструменти да използвам, за да защитавам данните на картодържателите?

 • криптиращи технологии
 • защитни стени и антивирусен софтуер
 • системи за откриване и предотвратяване на проникване
 • физически мерки за сигурност
 • контролен списък за съответствие със стандартите

Да поддържате контактния си център в съответстиве с най-новите мерки за сигурност е от съществено значение.

Защо е важно да се уверя, че съответстваме на най-съвременните мерки за сигурност?

Софтуерът за контактен център трябва да отговаря на най-новите мерки за сигурност, за да защитава данните на кол центъра ви.

Как да проверя дали съответстваме на най-съвременните мерки за сигурност?

Когато избирате софтуер за контактния център, проверете дали доставчикът на софтуера има сертификат за съответствие. Сигурността на данните трябва да е с най-висок приоритет за компанията.

Попитайте експертите в индустрията дали препоръчват този софтуер за кол център и прочетете онлайн отзиви, за да видите дали други работещи в отрасъла са имали добър опит с него. Или винаги можете да се свържете с консултант по сигурността на кол центровете, за да поискате мнението му кой е най-добрият начин да проверите съответствието.

Кои инструменти да използвам, за да потвърдя съответствието с най-съвременните мерки за сигурност?

 • уебсайта на доставчика
 • екипа за поддръжка на доставчика
 • IT отдела на компанията ви
 • консултант по сигурността

Известията в реално време ще ви помогнат да забележите и разследвате съмнителна дейност бързо и да предотвратите изтичане на информация.

Защо е важно да настроите незабавни известия за неоторизиран достъп?

Като получавате незабавно известите за всеки неоторизиран достъп, ще можете да предприемете действия, за да предотвратите изтичане на информация.

Как да настроя незабавни известия за неоторизиран достъп?

Попитайте доставчика на софтуера ви за телефонна централа дали предлага функции за сигурност, които включват известия за неоторизиран достъп. Можете също така да създадете отделна система за известяване, използвайни инструмент като IFTTT за целта, или да помолите IT екипа си да настрои известия, с които да ви информира за неоторизиран достъп.

Кои инструменти да използвам, за да настроя незабавни известия за неоторизиран достъп?

 • софтуерът ви за кол център
 • IFTTT
 • IT екип

Човешките грешки са сред водещите причини за изтичане на данни. Като автоматизирате възможно най-голяма част от процедурите в кол центъра си, ще можете да елиминирате потенциалните рискове за сигурността.

Защо е важно да използвам автоматизация?

Като автоматизирате задачите в контактния център, увеличавате шансовете те да бъват изпълнени правилно и безопасно. Освен това помагате да се освободи време на служителите ви, за да могат да се фокусират върху други задачи за по-добра ефективност на контактния център.

Как да използвам автоматизация в кол центъра?

Разберете кои задачи отнемат най-много време на служителите в кол центъра ви и преценете дали могат да бъдат автоматизирани. Някои задачи, например клиентско обслужване или продажби, не могат да бъдат изцяло автоматизирани. Въпреки това можете да използвате автоматизация за някои части от процеса, например последващи имейли или насрочване на срещи.

Например, в LiveAgent можете да автоматизирате разпределянето на обажданията по приоритет или да се възползвате от автоматичното връщане на обаждания. Освен това, можете да настроите правила за автоматизация в хелп деска, за да прехвърляте запитвания към определени отдели, да добавяте етикети, да маркирате запитвания като спам или да ги затваряте.

LiveAgent SLA automation

Кои инструменти да използвам, за да автоматизирам задачите?

 • правила за действия
 • чатботове с изкуствен интелект
 • автоматизиран софтуер за клиентско обслужване като LiveAgent

Има много приети стандарти за сигурност, например ISO 27001, NIST 800-53 и COBIT.

Защо е важно да се придържам към широко приети стандарти за сигурност?

Така ще можете да следвате набор от насоки, които са пробвани и тествани. Това улеснява и другите бизнеси да разберат позицията ви по сигурността и одиторите при оценка на съответствието ви.

Как да се придържам към широко приети стандарти за сигурност?

Първата стъпка е да определите кой стандарт е най-подходящ за вашия бизнес. След като сте готови с това, можете да започнете да очертавате контрола на сигурността, който се изисква от стандарта, и да го въведете в кол центъра си.

Кои инструменти да използвам, за да се придържам към широко приети стандарти за сигурност?

 • платформи за управление, риск и съответствие (GRC)
 • софтуер за управление на съответствието, напр. ProcessMAP
 • решения за управление на риска, напр. Qualys

Ако контактният ви център предлага международни услуги, трябва да сте наясно с различните стандарти за данните и сигурността, които съществуват в страната ви, напр. ОРЗД.

Защо е важно да проверите съответствието с международните стандарти за данните и поверителността?

Стандартите за данните и поверителността се различават между отделните държави, така че е важно да се уверите, че се съобразявате със стандартите на местата, в които оперирате, за да избегнете наказания.

Как да проверя съответствието с международните стандарти за данните и поверителността?

Най-добрият начин да го направите е да се консултирате с адвокат, който е наясно със стандартите на държавите, в които работите. Не трябва да разчитате на общи препоръки в интернет, тъй като стандартите могат да се променят и информацията, която намерите, може да не е актуална.

security ngo edu helpdesk-illustration

Какви инструменти да използвам, за да проверя съответствието със стандартите за данните и поверителността?

 • правни съвети
 • специалист по съответствието

Двустранното криптиране е мярка за сигурност, която криптира данните при източника (изпращача) и ги декриптира чак в крайната точна (получателя).

Защо е важно да защитя данните на клиентите с двустранно криптиране?

Това ще гарантира, че само изпращача и получателя могат да достъпят данните и не позволява на междинни лица да ги декриптират или прочетат.

Как да осигуря двустранно криптиране на данните на клиентите?

Ще трябва да изберете решение за двустранно криптиране, което е съвместимо със софтуера ви за контактен център. След като сте избрали такова, можете да започнете да криптирате обажданията, направени през телефонната ви централа.

HTTPS

Какви инструменти да изплзвам, за да защитя данните на клиентите с двустранно криптиране?

 • VPN

Кои са най-големите заплахи за сигурността в контактния център?

Изтичане на чувствителни данни

Хакерите постоянно намират нови начини да се възползват от уязвимостите в сигурността на системите и контактните центрове не правят изключение. Всъщност, те вероятно са дори по-уязвими от другите бизнеси поради естеството на работата им.

Една от най-големите заплахи за сигурността на контактните центрове е изтичането на данни. Това може да се случи по множество начини, например служител случайно да изпрати по имейл чувствителна информация за неподходящ човек или хакери да получат физически достъп до системите и да откраднат данни. И така, как можете да защитите компанията си?

Обучете служителите си колко е важна сигурността и правилното боравене с чувствителни данни. Въведете строги правила за сигурност и процедури за обработка на чувствителни данни. Използвайте криптиране на данните, за да защитите информацията, както по време на предаване, така и при съхранение. Редовно наблюдавайте системите за следи от неоторизиран достъп.

Несегментирани мрежи

Друга голяма заплаха за сигурността на контактния център са несегментираните мрежи, което означава, че мрежата, използвана от контактния център, не е отделена от тази на останалата част от компанията. Това може да е проблем, тъй като пробив на сигурността в друга част от мрежата може да се отрази и на кол центъра.

По тази причина е важно да отделите кол центъра от останалата част от мрежата на компанията чрез защитни стени или виртуални частни мрежи (VPN).

Освен това е важно да имате установени политики и процедури, които да ограничават достъпа до мрежата на кол центъра. Само оторизиран персонал трябва да има достъп и трябва да могат да достъпват мрежата само от одобрени локации.

Фишинг атаки

Фишингът е тип кибер атака, която пресдставлява изпращането на измамни имейли или съобщения от страна на хакери, в опит да заблудят хората и да получат чувствителна информация от тях. Това може да е проблем за кол центровете, защото служителите могат да бъдат измамени и да дадат достъп до системата на хакери.

За да се защитите от фишинг атаки, е изключително важно да образовате служителите как да ги забелязват. Освен това е добра идея да въведете мерки за сигурност като двуфактовно вписване, което затруднява хакерите да получат достъп до системите.

Социално инженерство

Социалното инженерство става все по-съвършено и служителите в контактния център често са първата отбранителна линия срещу подобни атаки. Хакерите експллоатират социалното инженерство, за да подмамят служителите да разкрият чувствителна информация или да им дадат достъп до системата.

Обучението е най-добрият начин да се защитите от атаки, включващи социално инженерство. Служителите трябва да са наясно с червените флагове, например неочаквано искане на информация и обаждания от непознати номера.

Рансъмуеър и малуеър (ransomware и malware)

Рансънуеъра и малуеъра са два вида зловреден софтуер, който може да бъде използван за атаки на кол центрове. Рансъмуеъра може да бъде използван, за да се криптира чувствителна информация и да се изиска подкуп да декриптиращия ключ, докато малуеъра може да се използва за деактивиране на системи и за да бъде открадната информация.

Въвеждането на мерки за сигурност като криптиране и регулярно създаване на резервни копия може да помогне да предотвратяването на този тип атаки. Освен това е добра идея да имате въведена политика за сигурност, която да изисква от служителите ви да докладват всеки подозрителен имейл или съобщение.

Обобщение на контролния списък за сигурност в кол центъра

 • Въведете силни мерки за сигурност на достъпа
 • Ограничете достъпа на служителите
 • Изисквайте периодична смяна на паролите на потребителите
 • Запазете достъпа си до информация за вписвания и IP адреси
 • Въведете строги правила за инсталиране на програми
 • Обновявайте редовно системата
 • Преглеждайте редовно правилата за сигурност на мрежата
 • Направете специално обучение за правилата за сигурност
 • Насърчете продължаващото обучение чрез игровизацията на LiveAgent
 • Поддържайте безопасна база знания
 • Защитете данните на картодържателите
 • Уверете се, че отговаряте на най-новите мерки за сигурност
 • Задайте незабавни известия за неоторизиран достъп
 • Използвайте автоматизация, за да елиминирате човешката грешка доколкото е възможно
 • Придържайте се към широко приети стандарти за сигурност
 • Проверете съответствието си с глобалните стандарти за сигурност на данните и поверителност
 • Защитете данните на клиентите си с двустранно криптиране

Frequently asked questions

Доколко са сигурни VoIP връзките

Въпреки, че VoIP връзките като цяло са по-сигурни от повечето традиционни телефонни линии, все пак има някои рискове, свързани с тази технология. Например, ако VoIP системата ви не е правилно конфигурирана, може да има възможност хакери да подслушват обажданията ви. Ако обаче използвате криптиране на обажданията и защитен софтуер за контактен център, който е в съответствие с всички правила и стандарти за сигурност, то няма от какво да се притеснявате.

Доколко е сигурно криптирането?

Криптирането е процес, при който четими данни се преобразуват в нечетим формат. Това гарантира, че само оторизирани лица ще имат достъп до информацията. Криптирането често се използва заедно с други мерки за сигурност, например пароли или биометрични данни, за допълнителна защита на данните. Стига криптиращите ключове да са защитени, това може да е изключително ефективен начин да защитите данните си.

Доколко сигурни са IVR системите?

IVR е тип автоматизирана система за обаждания, която дава възможност на клиентите да взаимодействат с компания по телефона като въвеждат отговорите си на предварително записани въпроси. IVR системите като цяло се считат за много защитени, тъй като не изискват взаимодествие с човек и обикновено обажданията се записват.

Защо трябва да подобря сигурността на кол центъра ми?

Защото това защитава информацията на клиентите от неоторизиран достъп. Освен това, може да помогне да избегнете измами и други видове киберпрестъпления. Подобряването на сигурността на кол центъра ви може също така да помогне да повишите удовлетворението на клиентите и да изградите доверие в бранда си.

Как могат служителите, работещи от вкъщи, да защитят работата си?

Трябва да използват сигурна интернет връзка (без публични мрежи) за защита на достъпа от разстояние, да създават и поддържат силни пароли, да достъпват работните си профили само от доверени устройства и задължително да се отписват от профилите си след като приключат работа. Като следват тези прости правила, работещите от вкъщи служители в кол центъра ще съдействат работните им данни и информация да бъдат защитени.

Свързани ресурси

Сайтът ни използва бисквитки. Ако останете, приемаме, че сте съгласни да използваме бисквитки, както е описано в политиката за поверителност и бисквитки.

×
Насрочете обаждане лице в лице и разберете как LiveAgent може да помогне на бизнеса ви.

Свободни сме в различни дни

Насрочете демо