Най-пълният списък със задачи за кол център

Най-пълният списък със задачи за кол център

Навигация

Най-пълният списък със задачи за кол център

17
Свий всички Разшири всички

Има много различни компоненти на контактния център, които трябва да се наблюдават и управляват. Ако сте нови в отрасъла, може да е трудно да прецените какво трябва да се случи.

За да ви помогнем да започнете, сме създали списък с най-важното, което трябва задължително да е в списъка ви за създаване на контактен център. Продължете да четете, за да научите повече.

Какво е списък за кол център?

Това е документ, който очертава важните стъпки и процедури, необходими за да управлявате контактен център. Може да включва всичко – от настройката на телефонни линии и компютри, до обучение на нови служители и обработка на оплаквания от клиенти.

Защо е важен списъкът със задачи за контактен център

Изключително важно е да се уверите, че всички аспекти на кол центъра ви работят безпроблемно. Освен това, така можете да предотвратите проблеми и да забележите потенциални проблеми, преди да ескалират.

Кой може да се възползва от списъка със задачи за кол център?

 • екипите на кол центрове

Списъкът може да се използва като ръководство, за да сте сигурни, че всички задачи са изпълнени. Той помага също така да въведете новите служители.

 • служители в кол центрове

Той може да е ценен инструмент както за нови, така и за опитни членове на екипа. За нови служители, той може да очертае основните стъпки, които трябва да предприемат, за да изпълнят задълженията си. Опитните членове на екипа могат да го използват за справка, за да са сигурни, че всичките им задължения са изпълнени.

 • собственици на малък бизнес

Списъкът за кол център е полезен за собствениците на малък бизнес, които искат да създадат собствен оперативен отдел, но не искат да инвестират в кол център на място. Той очертава всички необходими задачи и гарантира, че няма да пропуснете никоя стъпка.

 • мениджъри клиентско обслужване

Ако отговаряте за управлението на външен екип, не трябва да се стресирате дали задачите са изпълнени. Изчерпателен списък със стъпките ще направи работата ви значително по-лесна.

Разгледайте списъка със задачи за кол център

Най-пълният списък със задачи за кол център
Първото нещо, което трябва да направите, е да изясните бизнес целите си. Запитайте се какво се надявате да постигнете.

Защо е важно да определя целите си?

Да знаете дългосрочните си цели гарантира, че всичко друго ще е фокусирано върху тях. Това ще ви помогне и да решите кои задачи са най-важни, за да се фокусирате върху тях.

Как да определя целите си?

Можете да направите упражнение за поставяне на цели с екипа си и да минете през всяка функция на кол центъра, за да прецените как да я подобрите. Задължително определете както краткосрочните, така и дългосрочните си цели. Уверете се, че плановете ви са амбициозни, но изпълними.
Call Center Templates

Кои инструменти да използвам, за да определя целите си?

 • блок-схема на кол центъра, за да идентифицирате проблемните области
 • карта на процесите, за да видите голямата картина
 • платформи за проследяване на цели като Asana или Leapsome
Всеки тип контактен център има свои уникални предизвикателства, така че трябва да помислите за това предварително.

Защо е важно да реша какъв тип ще е контактният център?

За да управлявате ефективно контактния център, трябва да знаете какъв тип ще е. Освен това, трябва да се уверите, че този, който сте избрали, е подходящ за бизнеса ви.

Как да избера типа контактен център?

Четете отзиви, следете конкуренцията и бъдете в час. Днешният пазар предлага голямо разнообрание от нови решения, включително кол центрове, базирани на облак и на място. Уверете се, че имате базови знания за технологията преди да вземете решение.
Как да избера типа контактен център?

Кои инструменти могат да ми помогнат да избера типа на контактния центъра?

 • Форуми
 • Capterra
 • G2
Преценете колко пари ще трябва да заделите за оборудване, заплати и други свързани разходи като пресметнете бюджета.

Защо е важно да калкулирам бюджета?

Изключително важно е да имате реалистична идея колко пари ще похарчите, за да създадете и управлявате контактния си център. Това ще ви помогне да вземате информирани решения, например за това каква технология да закупите и колко служители да наемете.

Как да пресметна бюджета?

Има няколко ключови неща, които да имате предвид когато калкулирате бюджета на кол центъра си:
 • цена на оборудването – цената на телефони, слушалки, компютри и други технологии, от които се нуждаете, за да уравлявате контактния център
 • цена на труда – заплати и допълнителни придобивки за служителите ви
 • други разходи – офис консумативи, наем или вноски по ипотека и други разходи
 • разходи за маркетинг – парите, от които се нуждаете за реклама и участие в различни събития
източник: workflowmax.com/blog/small-business-9-tips-for-creating-an-effective-budget

Кои инструменти да използвам, за да пресметна бюджета?

Налични са много различни онлайн инструменти, включително:
 • Microsoft Excel
 • Google Sheets
Тествайте няколко вида инструменти и софтуер за кол център преди да изберете най-подходящия за компанията ви. Това включва телефонни системи, система за гласови отговори (IVR), автоматично разпределяне на обаждания (ACD) и други.

Защо е важно да тествам различни инструменти за кол център?

За да намерите най-добрия за бизнеса си. Всеки инструмент има свои функции и предимства, така че е изключително важно да изберете най-добрия за екипа си.

Как да тествам различни инструменти за кол център?

Възползвайте се максимално от безплатните тестови периоди преди да закупите софтуер. Помислете за фактори като:
 • Размерът на бизнеса ви, за да прецените какъв тип и колко на брой инструменти ви трябват.
 • Типа обаждания, които ще приемате, за да ви помогне да прецените от кои фунцкии ще имате нужда.
 • Бюджетът ви, за да решите кои инструменти можете да си позволите.
Call center in help desk software - LiveAgent
Телефонната централа на LiveAgent

Какви инструменти да пробвам?

 • софтуер за телефонна централа (напр. LiveAgent)
 • инструмент за комуникация (напр. Slack)
 • хелпдеск софтуер (напр. LiveAgent)
 • инструмент за управление на работния процес (напр. Asana)
Според различните бизнеси, интегрирането на софтуера за телефонна централа с други инструменти прави управлението на обажданията по-лесно.

Защо е важно да интегрирам софтуера за телефонна централа с други инструменти?

За да управлявате по-добре комуникацията си с клиенти, използвайте CRM софтуер, за да проследявате взаимодействията с клиенти. Можете да интегрирате и платформа за имейл маркетинг, за да изпращате автоматични имейли след обаждане, или платформи за социални медии, за да наблюдавате обратната връзка от клиенти.

Как да интегрирате софтуер за телефонна централа с други инструменти?

Преди да инвестирате в който и да е софтуер или инструмент, трябва да проверите какви интеграции предлага.
LiveAgent VOIP providers
Интеграциите на LiveAgent с VOIP доставчици
Има различни инструменти, които могат да бъдат интегрирани с всеки софтуер за телефонна централа. Ето някои често срещани примери:
След като изберете правилните инструменти за кол център, трябва да разработите план за въвеждане в употреба. Това включва задаване на срок за пускане, избор кой за кая задача ще отговаря и т.н.

Защо е важно да създам план за пускане в употреба?

Създаването на план за пускане в употреба гарантира, че началото на кол центъра ви ще бъде гладко.

Как да създам план за въвеждане в употреба?

Планът за въвеждане в употреба трябва да включва информация какво трябва да се случи преди, по време и след пускането. Ето защо е важно и да опишете отговорностите по отдел, така че всички да знаят пред кого отговарят.
call-center-management-LiveAgent-badges
Преглед на телефонната централа на LiveAgent

Какви инструменти да използвам, за да създам план за въвеждане в експлоатация?

 • софтуер за таблици
 • софтуер за управление на проекти
Това е важна стъпка, за да сте сигурни, че всичко ще е наред в кол центъра ви. Изключително важно е всеки нов служител да се чувства наясно с процеса и да разбира отговорностите си.

Защо е важно да въведа служителите си в работата им правилно?

Подходящото обучение на служителите ще им помогне да се подготвят за новата си работа. Това гарантира, че можете да предоставите възможно най-доброто клиентско преживяване. Подходящото обучение намалява времето за обучение и повишава ефективността му.

Как да подходя към процеса по въвеждане на нови служители в работата?

Обикновено е нужна комбинация от обучение, ориентация и менторство. Важно е да пригодите процеса така, че да отговаря на вашите бизнес, служители и цели.
Call center agent onboarding
Добре планираният процес за въвеждане на нови служители в работата може да е предизвикателство. Ето някои предложения, които ще ви помогнат: Определете целите, които искате да постигнете с програмата си за обучение. Какво искате да научат новите ви служители в рамките му и как то се вписва в бизнес стратегията ви?
 • Опишете най-общо какво искате да знаят и да могат да правят новите ви служители в края на периода си на обучение.
 • Създайте хронология на онбординг процеса, включително крайни срокове и важни събития.
 • Преди да започнете, решете как ще изглежда всяка стъпка, за да няма недоразумения.

Кои инструменти да използвам, за да създам онбординг процеса?

 • платформи за е-обучение
 • софтуер за онбординг
 • софтуер за видео конференции
Ефективната програма за обучение на сътрудници обикновено включва комбинация от обучения “в клас”, е-обучение и обучение по време на работа.

Защо е важно да обуча сътрудниците си?

За да сте сигурни, че клиентите ви ще получат качествено обслужване всеки път щом се обадят. Освен това, може да помогнете за намаляване броя на обажданията, които се налага да бъдат поемани от мениджър.

Как да подходя към програмата за обучение?

Подходящава програма за обучение трябва да включва:
 • информация за продуктите и услугите ви – служителите ви трябва да знаят какво предлагате
 • знания за политиките, процедурите и най-добрите практики за клиентско обслужване
източник: counterpath.com/e-learning/

Кои инструменти да използвам, за да обуча сътруниците си?

 • платформи за е-обучение
 • инструменти за видео конференции
 • уроци
Трябва да създадете положителна работна атмосфера за служителите в кол центъра си.

Защо е важна положителната работна атмосфера?

Тя е важна за поддържане на добрия дух на служителите и за да си гарантирате, че ще предоставят отлично клиентско обслужване.

Как да създам положителна атмосфера?

 • Позволете вземането на почивки при нужда. Когато служителят е изморен или изнервен, той няма да предоставя отлично клиентско обслужване и може дори да изгуби самообладание с клиента.
 • Устнановете ясни правила и очаквания. Така служителите ви ще знаят какво се очаква от тях.
 • Дайте признание и награди за добра работа. Малко положителна обратна връзка може да помогне много.
 • Не микроменажирайте служителите си. Това може да ги изнерви.
източник: empxtrack.com/blog/employee-appreciation-and-reward/

Кои инструменти да използвам, за да създам положителна работна атмосфера?

 • бонус програми като Nectar или Bonusly
 • повишения на длъжността и заплатата
 • бонуси
Във всеки отдел за клиентско обслужване се появяват закъснения и неочаквани приблеми. За да сведете до минимум влиянието на тези проблеми, е изключително важно да предвидите “буфер” от време в графика си.

Защо е необходим буфер?

Ще ви е необходим буфер, за да се справите с неочакваните проблеми без да се отклонявате от графика си. Това също така намалява стреса на служителите, подобрява клиентското обслужване и води до по-малко пропуснати обаждания и недоволни клиенти.
Time management illustration

Как да осигуря буфер от време за кол центъра си?

Отделете допълнително време всеки ден за неочаквани проблеми и закъснения. Можете да се справяте по-лесно с проблемите ако предвидите това време в графика. Можете също така да зададете средно време за разговор.

Кои инструменти да използвам, за да предвидя буфер от време?

 • софтуер за график в контактния център
 • системи за управление на времето
Това може да подпомогне успеха на контактния ви център. Този списък може да включи елементи като типове софтуер и оборудване, от които имате нужда, и вида обучение, от което се нуждаят служителите ви.

Защо списъкът с изисквания е важен?

Помага ви да останете фокусирани. Списъкът с изисквания ви осигурява визуално представяне на това, което трябва да осигурите за работещ контактен център.

Как да създам списък с изисквания?

Помислете за следните изисквания:
 • софтуер – типа софтуер и оборудване, от които се нуждаете
 • персонал – видовете обучения, от които ще се нуждаят сътрудниците ви
 • биснес – друга необходима информация за работата на отдела
източник: evolveip.net/implementing-an-in-house-call-center-checklist

Кои инструменти да използвам, за да създам списък с изисквания

 • Документи в Word
 • таблици
Проследяването на качеството на работата на сътрудниците е изключително важно, за да сте сигурни, че ще покрият изискванията ви.

Защо проследяването на качеството на работата на сътрудниците е важно?

Когато наблюдяване служителите си, те са по-малко склонни да се разсейват и управляват времето си по-добре.

Как да следя представянето на служителите си?

Можете да правите на дневни, седмични или месечни проверки. Добре е да помислите за използването на софтуер, който да ви помага да проследявате продуктивността на служителите.
Agent performance report in LiveAgent
Отчетът за работата на служителите в LiveAgent

Кои инструменти да използвам, за да проследявам представянето на сътрудниците?

 • инструменти за управление на задачи (Asana)
 • софтуер за контактен център (LiveAgent)
Изключително важно е да се грижите за оборудването в кол центъра си, за да сте сигурни, че работи добре. Добрата грижа за оборудването също така ви гарантира, че ще забележите евентуалните проблеми с всяко отделно устройство, за да го поправите или подмените при нужда.

Защо е важно да се грижа за оборудването си?

Редовната поддръжка на оборудването в телефонната централа може да намали разходите чрез повишаване на ефективността и продуктивността. Както и да елиминира стреса, причинен от неработещо оборудване.

Как да се погрижа за оборудването?

Трябва да проверявате и почиствате оборудването в телефонната си централа редовно. Най-често това се прави всяка седмица, но се съобразете с индивидуалните си нужди.
Call center office with agents working

Кои инструменти могат да ми помогнат да се погрижа за оборудването в кол центъра си?

 • изискванията от списъка с работни задачи
 • таблица или обикновен текстов документ, който ще ви позволи да следите и обновявате лесно информацията при нужда
Изберете човек, който да управлява проекта на пълен работен ден. Този човек ще отговаря за ежедневните задачи на служителите, както и за анализирането на показателите и определянето на цели.

Защо е важно да имате мениджър на контактния център?

Всеки център за клиентско обслужване има нужда от отговорен мениджър, за да работи добре и ефективно. Мениджърът не само мотивира, обучава и се грижи за персонала, но е и гръбнака на кол центъра.

Как да избера мениджър за кол центъра?

Помислете дали да потърсите и интервюирате хора във или извън компанията си. Обмислете дали да не наемете кандидат, който е работил по подобни проекти в миналото и има силни лидерски и управленски умения.
Call center team with manager

Кои инструменти да използвам, за да избера мениджър на контактния център?

 • LinkedIn
 • таблица, за да създадете база данни с кандидатите
Създаването на план за разположението ви позволява да използвате пространството максимално.

Защо е важно да направите план за разположението?

Добре организираният план ви помага да се уверите, че кол центърът работи гладко. Той гарантира, че оборудването е под ръка за сътрудниците ви. Това повишава продуктивността на персонала.

Как да подходя към създаването на план за разположението на контактния център?

Разположението на кол центъра ви трябва да включва:
 • мястото на всяка работна станция с телефон
 • разположението на офис пространството ви
 • карта на сградата или кампуса
Пример за план за разположението в кол център

Кои инструменти за използвам, за да създам план за разположението на кол центъра?

 • Visio
 • AutoCAD
Ако не сте наясно с тези програми, е добре да се консултирате в професионалист, който да ви помогне да създадете най-подходящия за вас план.
Редовните одити идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение. Те ви дават информация дали има нужда от промени.

Защо е важно да провеждам редовен одит?

Оценявайте редовно работата на кол центъра си, за да си гарантирате, че отговаря на нуждите на бизнеса и клиентите ви. Това ви дава възможност да задържате клиентите си, да намалявате разходите, да повишавате продуктивността и печалбите.

Как да провеждам редовен одит?

Трябва да инспектирате представянето на кол центъра си поне веднъж на тримесечие. Анализирайте удовлетвореността на клиентите, продуктивността на служителите, финансовата информация и възможностите за подобрение.
източник: inoria.com/contact-center-audit/

Кои инструменти да използвам, за да улесня процеса по проверка на работата?

 • Excel
 • Google Sheets
 • софтуер за телефонна централа
За да останете конкурентоспособни на днешния пазар, е изключително важно да използвате технологиите на пълния им потенциал. Употребата на правилните инструменти може да ви помогне да подобрите продуктивността и ефективността, позволявайки на кол центъра ви да расте при необходимост.

Защо използването на технологии е важно?

Технологиите като CRM системи или автоматизация могат да подобрят представянето на компанията ви като намалят времето за изчакване на клиентите ви и повишат производителността на служителите в натоватените моменти.

Как да използвам технологиите, за да подобря продуктивността?

Трябва да се консултирате със специалист, за да прецените кои решения пасват най-добре на кол центъра ви. Той може да ви помогне да изберете правилните инструменти и да ги настроите.
Inbound and Outbound Call Center Software
LiveAgent – телефонна централа

Кои технологии да използвам, за да подобря продуктивността?

 • CRM
 • автоматично набиране
 • IVR системи
 • телефонни системи
 • чатбот
 • интелигентно разпределяне на обаждания

Кои са ключовите индикатори за производителността на процъфтяващия кол център?

Средно време за обработка

Това е времето, което отнема на един служител да даде решение на запитването на клиента. Това включва времето за разбиране на въпроса, намиране на решение и представянето му пред клиента.

Времето за обработка се влияе от няколко фактора, включително типа на запитването, сложността на решението и доколко служителят е наясно с продукта или услугата, за които става въпрос.

Повечето компании имат за цел да поддържат времето за обработка възможно най-кратко, за да не карат клиентите си да чакат.

Може да се наложи сътрудниците да се свържат с други отдели или клиенти, за да потърсят помощ за разрешаването на запитването. Това може да повиши общото време за обработка.

Оценка на удовлетвореността на клиентите

Оценката на клиентската удовлетвореност (CSAT) е стандартен показател, който измерва доколко обслужването удовлетворява нуждите на клиентите ви.

Оценката обикновено се изразява в процент.

CSAT анкетата обикновено се изпраща на клиента след взаимодействие с клиентското обслужване или екипа за поддръжка на компанията.

Процент блокирани обаждания

Това е важен измервател, който да следите, защото показва броя обаждания, които не са били вдигнати от екипа ви за обслужване и са прекъснати.

Например, това може да се случи когато сътрудниците са в почивка, не на работното си място, или просто не отговарят на входящи обаждания.

Голям брой блокирани обаждания дават лошо отражение върху компанията, тъй като обикновено целта е да бъде вдигнато всяко получено обаждане.

Средно време на изчакване

Средното време на изчакване е времето, което клиентът чака преди да се свърже със сътрудник обслужване на клиенти.

Този показател измерва колко са ефективни служителите ви в обработката на клиентски запитвания и дали имате подходящ брой служители.

Клиентите не обичат да чакат дълго време, така че е изключително важно това време да е възможно най-късо.

Можете да го постигнете като се уверите, че имате достатъчно сътрудници обслужване на клиенти чрез използването на технология, която намалява времето на изчакване. Това включва система за интерактивни гласови отговори (IVR), софтуер за управление на опашки или автоматично разпределяне на обаждания (ACD).

Средна скорост за отговор

То показва колко дълго отнема на служителите ви да отговорят на обаждането на клиент. Това включва времето, което отнема на телефона да звънне, клиентът да бъде свързан със сътрудник и сътрудникът да отговори на запитването на клиента.

Този показател е изключително важен, защото отразява колко ефективно кол центърът ви обработва входящите обаждания.

Ниската средна скорост на отговор означава, че сътрудниците ви прекарват много време в разрешаването на запитване от клиент, вместо да го решат бързо и да продължат със следващото.

Обобщение на списъка със задачи за кол център

 • Определете целите си
 • Изберете типа на контактния център
 • Сметнете бюджета
 • Тествайте различни инстументи за кол център
 • Интегрирайте софтуера си за телефонна централа с други инструменти
 • Създайте план за въвеждане в употреба
 • Въведете служителите в работата на кол центъра си правилно
 • Обучете сътрудниците си
 • Създайте положителна атмосфера
 • Осигурете “буфер от време” за закъснения и неочаквани проблеми
 • Създайте списък с изисквания за кол центъра
 • Проследете работата на сътрудниците
 • Погрижете се за оборудването в кол центъра
 • Изберете мениджър за контактния център
 • Направете план на офиса на кол центъра (пропуснете стъпката ако работи дистанционно)
 • Провеждайте редовен одит на работата на кол центъра
 • Използвайте технологии, за да повишите продуктивността

Основни показатели за ефективност на кол центъра:

 • Средно време за обработка
 • Оценка на удовлетвореността на клиентите
 • Процент блокирани обаждания
 • Средно време за отговор
 • Средно време за отговор

Call center checklist FAQs

What is a sufficiently low hold time in a call center?

It varies depending on the service a company provides. It should, however, aim to keep the average waiting time under five minutes. The on-hold time can significantly affect the customer's perception of the company. If the customer is waiting too long, they may become frustrated and leave.

Which is better, a cloud or on-premises Contact Center?

A cloud-based contact center is a service that lets organizations use the public telecommunication infrastructure, such as the Internet, to provide voice and other forms of communication with their customers. An on-premise contact center has all of the hardware and software needed to deliver customer contact services and resides within your company's facilities. The benefits of moving to a cloud-based contact center are many. They include: scalability (the ability to add or subtract agents as needed); reduced capital expenditure (no need to purchase or maintain hardware); enhanced security; easy access to customer data for reporting and analysis.

What is the average response time in a call center?

Usually, it takes between 60 and 90 seconds. However, some call centers have a much faster response time, while others may be slower. It depends on the type of company and the services they offer. It varies greatly depending on the volume of calls and the number of customer service reps available. Typically, the higher the volume of calls, the longer the wait time.

How is call center talk time calculated?

The formula for calculating average talk time is as follows: (Talk time for call A + Talk time for call B +...+ Talk time for call N)/Total number of calls completed

At which times is a call center most understaffed?

Usually during periods of intense activity or anticipation of an event, such as the holiday season approaching. It occurs when call volume increases while staffing decreases. It can lead to long wait times for customers.

How to reduce on-hold times in a call center?

Make customers aware of your typical off-peak hours. Ask them to get all of their account information and questions ready when they call. Further, make sure they are prepared to describe the problem in detail. Finally, keep conversations calm and polite.

What is the setup time?

This is the amount of time it takes for a call center to get up and running. The average setup time in a call center depends on the solution that you choose. Setting up an on-premises call center will take longer than setting up a cloud-based solution.

Свързани ресурси

Сайтът ни използва бисквитки. Ако останете, приемаме, че сте съгласни да използваме бисквитки, както е описано в политиката за поверителност и бисквитки.

×
Насрочете обаждане лице в лице и разберете как LiveAgent може да помогне на бизнеса ви.

Свободни сме в различни дни

Насрочете демо