Идентифициране на набрания номер

Какво е идентифициране на набрания номер?

Идентифицирането на набрания номер (познато като DNIS) е телекомуникационна услуга продавана на компаниите, която им позволява да идентифицират кой номер е набрал потребителят, за да се свърже с тях. За активиране на DNIS услугата, телефонната компания изпраща DNIS номер на получаващата телефонна мрежа преди свързването на обаждането. DNIS номерът, който обикновено представлява последователност от 4 до 10 цифри, се използва за ефективно пренасочване на входящите обаждания от клиенти за постигането на ефективно обслужване по телефона от компанията.

DNIS информацията рядко се използва сама. Заедно с другите функции за идентифициране на номера, идентифицирането на набрания номер намира широко приложение в компаниите с отделни номера за различни локации и различни линии с продукти. Когато бъде използвано с безплатни номера, корпоративната телефонна система получава входящо обаждане от клиента и го прехвърля към определен отдел или определено IVR (активно гласово меню) въз основа на DNIS информацията. Това е изключително полезно за кол центрове с голям брой входящи обажданияs.

Как работи идентифицирането на набрания номер?

От технологична гледна точка идентифицирането на набрания номер работи чрез предаването на DTMF (двутонални многочестотни) цифри на процесора. Специален механизъм декодира “сигналите” и или ги показва или ги прави достъпни за обработващото приложение на получателя. ACD (автоматичното разпределение на обажданията) е сърцето на омниканалното пренасочване използващо DNIS като основен механизъм за пренасочване на обажданията. На практика това означава, че когато клиентите се обадят на кол центъра на компанията използвайки един от телефонните им номера, cсофтуерът на кол центъра може да използва DNIS пренасочване за прехвърляне на тези входящи обаждания към съответните отдели, служители или за задействане на различни IVR скриптове.

Built-in call center with awesome features

Sign up for a 14-day free trial and discover all that LiveAgent has to offer.

Като цяло DNIS гарантира ефективно обработване на връзката по телефона с клиентите и оказване на помощ на компаниите в осигуряването на безупречно клиентско обслужване. Освен пренасочването на входящите обаждания към правилния получател, то може да задейства съответните съобщения към обаждащите се в специално разработени IVR скриптове въз основа на номера набран от обаждащия се. Ето няколко примера за това как DNIS се използва в кол центровете.

  • Поддръжка на множество линии с продукти

Кол центърът може да осигурява различни безплатни номера за  всяка една линия с продукти, за която осигурява поддръжка.  DNIS спомага разграничаването на тези линии и задейства съответните IVR скриптове или пренасочва входящите обаждания към съответните групи служители с необходимите качества и познания.

  • Многоезична клиентска поддръжка

Кол центърът покриващ различни географски локации може да предлага различни безплатни номера за всеки поддържан език. DNIS информацията се използва за пренасочване на обажданията на клиентите към подходящите служители въз основа на изискванията към езика.

  • Поддръжка на много клиенти от един служител

Ако на един служител от кол центъра бъде възложено да обслужва множество профили на клиенти или няколко линии с продукти от един профил, DNIS може да бъде използвано за класифициране на целта на обаждането и помагане на служителя за осигуряване на ефективна поддръжка.

  • Подобряване на показателите на кол центъра

DNIS спомага подобряването на някои от най-важните показатели на кол центъра, като процент на решените запитвания при първи контакт, производителността на труда на служителите и индекса на клиентска удовлетвореност чрез адекватно пренасочване на обажданията.

  • Оптимизиране на работата на кол центъра

DNIS играе основна роля в оптимизирането на работата на кол центъра. Например въз основа на DNIS информацията, сървърът на кол центъра може да реши дали едно входящо обаждане трябва да бъде поставено в опашката с обаждания и свързано с подходящ служител или група служители или препратено към определено IVR меню за самообслужване .

Каква е разликата между идентифицирането на набрания номер (DNIS) и автоматичното идентифициране на номера (ANI)?

ANI (автоматичното идентифициране на номера) е функция на телекомуникациите осигуряваща на получателя на телефонното обаждане номера на обаждащия се. За да елиминирате необходимостта телефонните оператори ръчно да изискват номера на обаждащата се страна за платен разговор, AT&T създадоха ANI за целите на платените междуградски разговори.

Идентифицирането на набрания номер (DNIS) и автоматичното идентифициране на номера (ANI) са функции на телекомуникационната мрежа — създадени, за да осигуряват на получателя на телефонното обаждане повече информация за входящото обаждане. 

Докато DNIS идентифицира номера, набран от обаждащия се, ANI показва телефонният номер, от който е направено обаждането. Затова DNIS и ANI се различават по това, че едното показва набрания номер, а другото телефонния номер, от който е направено обаждането на получателя на разговора.

Call and respond

Gain complete control over the flow of the outbound and inbound calls with LiveAgent's call center software.

Frequently asked questions

Какво е идентифициране на набрания номер?

Идентифициране на набрания номер (DNIS) е услуга предлагана от доставчиците на телекомуникационни услуги, помагаща на получателя на обаждането да идентифицира номера набран от обаждащия се. Кол центровете получаващи голям брой входящи обаждания и с множество телефонни линии, са основните потребители на DNIS услугите. DNIS помага на софтуера за кол център за ефикасното пренасочванена обажданията и обработването им. Освен това определя кой IVR скрипт трябва да бъде задействан въз основа на номера набран от обаждащия се.

Как работи идентифицирането на набрания номер?

DNIS работи чрез предаването на двутонални многочестотни цифри (обикновено от 4 до 10 цифри), които обаждащият се набира към телефонната система на клиента по време на настройването на обаждането. Тази информация след това се използва за ефикасно пренасочване на входящите обаждания и позволява пренасочването на обаждащия се към подходящия служител или отдел. Например кол център може да осигури няколко безплатни номера за различни линии с продукти или многоезиковаклиентска поддръжка. DNIS гарантира, че обаждащите се ще бъдат пренасочени към най-подходящите за тях служители.

Каква е разликата между идентифициране на набрания номер и ID на обаждащия се?

Услугата за идентифициране на набрания номер (DNIS) и ID на обаждащия се - което прилича на автоматичното идентифициране наномера (ANI) - се използват за предоставяне на получателя на телефонното обаждане на действителниятелефоненномер на входящото обаждане ри настройването на обаждането. DNIS е предназначено да предоставя на получателя на обаждането оригиналната дестинацияна номера. СъщевременноID на обаждащия се предоставя номера на обаждащия се (заедно с името наобаждащия се, ако е налично.

Обратно към терминологичния речник Регистрирайте се БЕЗПЛАТНО

Сайтът ни използва бисквитки. Ако останете, приемаме, че сте съгласни да използваме бисквитки, както е описано в политиката за поверителност и бисквитки.

×
Насрочете обаждане лице в лице и разберете как LiveAgent може да помогне на бизнеса ви.

Свободни сме в различни дни

Насрочете демо