Двутонален многочестотен сигнал

Какво е двутонално многочестотно набиране?

Двутоналният многочестотен сигнал (познат като DTMF) е телекомуникационна технология за прехвърляне на информация между телефонни устройства и центрове за превключване на телефони чрез специални аудио тонове изпращани на гласови честоти. Казано простичко DTMF сигналът превръща чуваеми тонове чрез натискането на бутоните на телефона в четлива информация, която телекомите използват за обработване на входящите телефонни обаждания.

Мрежа от телекомуникационни компании наречена Bell System въвежда DTMF през 1963 г. Постепенно се превръща в запазена марка като ‘тъч-тон’ използвана при телефоните с бутони. Първоначално се използва за предаване на телефонен сигнал от и до мести номера, а DTMF сигналът прави възможни разговорите на големи разстояния и днес е широко използван в телекомуникациите и кол центровете.

Както името подсказва, двутоналният многочестотен сигнал използва комбинация от осем аудио честоти предавани по двойки за представяне на шестнадесет сигнала, представени от десетте цифри, буквите от A до D и символите # и *. Бутоните A, B, C, D, вече не се използват в телефоните , основно в радио оборудването и контрола на вътрешните мрежи на телефонните компании.

За какво се използва двутоналният многочестотен сигнал?

DTMF работи като приписва осем различни аудио честоти на редовете и колоните на клавиатурата. Всеки ред за набиране се характеризира с ниска честота на това, а всяка колона – с висока честота. Когато бъде натиснат клавиша отговарящ на цифра или символ, телефонът създава звук, който едновременно съчетава високо и нискочестотни сигнали. Тази уникална двойка от сигнали се предава на местно ниво и се декодира за определяне на това коя цифра е била натисната и как правилно да бъде пренасочено обаждането. DTMF може да бъде предаван по активни телефонни линии, интернет и радио вълни.

Основната функция на двутоналния многочестотен сигнал е идентифицирането на набрания номер и обработване на информацията от потребителя. DTMF се използва в различни сфери на дейност – от телекомуникациите (входящи/ изходящи кол центрове) и финансови институции (банки и компании за кредитни карти) до застрахователни и здравни организации. В кол центровете, DTMF сигналът основно се използва за обработване на исканията на потребителите, получаване на информация за идентификация и пренасочване на телефонните обаждания в зависимост от натиснатите бутони на телефона от обаждащия се. Освен това DTMF технологията се използва заедно със системи за IVR (активно гласово меню) и ACD (автоматично разпределение на обажданията) за навигация в менютата по време на обаждане и събиране на чувствителна информация от клиента.

Call center features for better customer experience

Try out all LiveAgent's features today.

Използването на DTMF сигнал има редица предимства като:

  • По-висока сигурност

По отношение на получаването на въведената от потребителя информация, двутоналният многочестотен сигнал осигурява по-високо ниво на сигурност. Той гарантира на обаждащите се, че чувствителните данни (като информация за кредитни карти, номер на осигуровки и други) са защитени срещу злонамерени намерения. Тъй като човешкото ухо не може да интерпретира DTMF тоновете, чувствителната информация на клиента остава защитена и изолирана за служителите и записващите разговорите системи.

  • По-малка вероятност за грешки

При технологията на двутоналния многочестотен сигнал има само една точка на въвеждане на данни. Без DTMF обаждащият се би трябвало да прочита данните, тъй като на служителя би се наложило да пише на десктоп приложението си, увеличавайки вероятността за грешки от двете страни.

  • Подобрени показатели на кол центъра

Получаването на информацията за потребителя чрез двутонален многочестотен сигнал може да подобри редица  показатели на входящите кол центрове, като средно време на обработка (AHT). Тъй като служителите не трябва да повтарят данните на потребителя на обаждащия се, за да потвърдят коректността на въведените данни, средната продължителност на взаимодействието с обаждащия се намалява. В допълнение към това увеличената сигурност на DTMF може да спомогне за повишаване нивото на удовлетвореност на клиентите.

Каква е разликата между импулсно и DTMF набиране?

Импулсното набиране и двутоналното многочестотно (DTMF) набиране са двете системи използвани в телефонните сигнали за идентифициране на телефонния номер набиран от обаждащия се. При импулсното набиране импулсите се създават чрез бързото свързване и прекъсване на телефонната връзка. Импулсното набиране показва всяка цифра от телефонния номер като серия от кликвания отговарящи точно на тази цифра. 1 е представено от едно кликване, 2 от две кликвания и така нататък. Цифрите се набират с кратка пауза между импулсите, за разпознаване на една цифра от друга.

DTMF набирането използва различни тонове за индикиране на различна цифра. Така вместо да се изпращат множество сигнали за всяка цифра, е необходимо изпращането само на един сигнал за всяка цифра. Преди въвеждането на DTMF набирането, телекомуникационните мрежи зависеха от импулсното набиране. Но то притежава недостатък, тъй като е ограничено само до локалните връзки и изисква оператор посредник за връзка на дълги разстояния. От лансирането на DTMF, тъч-тон набирането се превръща в основен метод за набиране, който постепенно измества импулсното (заедно със съответните телефони с шайба.) Въпреки това повечето телефонни системи използвани тонално набиране могат да разпознават и работят и с импулсно набиране.

Efficient call center software just one click away

Start your 14-day free trial, no credit card required.

Frequently asked questions

Какво е двутонален многочестотен сигнал?

Двутоналният многочестотен сигнал (DTMF), наричан тъч-тон, е система използвана за телекомуникационен сигнал на активна телефонна линия в честотната лента на гласа между устройства за комуникация. Когато бъде набран номер, DTMF е декодиран чрез локална обмяна на информация, за да пренасочи обаждането. DTMF системите използват осем сигнала с различна честота предавани по двойки (един с висока честота и един с ниска честота) за представянето на 16 различни цифри, букви и символи.

За какво се използва двутоналният многочестотен сигнал?

Днес технологията на DTMF сигнала широко се използва в сферата на кол центровете за пренасочване на входящите обаждания на обаждащия се и обработване на заявката на потребителя. В комбинация с активното гласово меню (IVR), DTMF осигурява избор от автоматизирано меню за самообслужване и събира чувствителна информация за клиента. В резултат на това има редица предимства като намалена вероятност за грешки, по-висока сигурност и подобрени показатели (намалено средно време за обработване на едно обаждане).

Каква е разликата между импулсно и DTMF набиране?

Импулсното набиране и двутоналното многочестотно набиране (тонално набиране) са двата метода, използвани в телефонните сигнали, за разпознаване на набрания номер. Импулсното набиране използва различни сигнални импулси за показване на телефонния номер, набран от обаждащия се, а DTMF набирането използва специфични тонове за показване на номера. От въвеждането на DTMF, импулсното набиране изгуби значението си. Тоналното набиране се превърна в стандарт за телефонните компании по цял свят.

Обратно към терминологичния речник Регистрирайте се БЕЗПЛАТНО

Сайтът ни използва бисквитки. Ако останете, приемаме, че сте съгласни да използваме бисквитки, както е описано в политиката за поверителност и бисквитки.

×
Насрочете обаждане лице в лице и разберете как LiveAgent може да помогне на бизнеса ви.

Свободни сме в различни дни

Насрочете демо