Тествай безплатно
  • Features
  • Приложно-програмен интерфейс (API)

Приложно-програмен интерфейс (API)

"API" (Приложно-програмният интерфейс) е списък от команди, които един софтуер може да изпраща на друг. Благодарение на "API" можете да се свържете повторно към множество програми, инструменти и да автоматизирате или да повлияете на много задачи. Два различни софтуера могат да "комуникират" директно чрез "API".

API-LiveAgent

Изпращайте информация от или на Вашия LiveAgent акаунт от друго приложение чрез API.

Достъпни LiveAgent API действия:

  • Възобновете списъка с компании
  • Изтриване на разговори
  • Създаване на нови разговори
  • Регистриране на нови клиенти
  • Възобновяване на списъка с отдели
  • Премахване на въведените данни в базата знания
  • Доклади от отдела
  • и много повече…

Integrate LiveAgent with hundreds of tools

Want to connect your favorite tool with LiveAgent? No problem, just use Zapier. Try it today for free. No credit card required.

Start free 14-day trial

Ресурси на базата знания

Научете повече детайли

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo