Контролен списък за маркетингов одит

Контролен списък за маркетингов одит

Провеждането на маркетингов одит е една от най-ключовите задачи за всеки бизнес. Не става въпрос просто отмятане на позиции в списък, а за това да разберете компанията си и да видите кое правите добре и какво може да се подобри.

Ако не сте сигурни как да започнете и дали има области, които са изключително важни и на които първо трябва да се обърне внимание, този контролен списък ще ви преведе през процеса.

Защо контролният списък за маркетингов одит е важен

Накратко: маркетинг одитът помага за оценяване на ефективността на стратегии, бюджети и други инвестиции в маркетинг.

С контролния списък за маркетингов одит можете да оцените колко добре е сработил подходът ви за посрещане на нуждите ви от маркетинг.

Представете си например, че не покривате клиентското търсене или не задоволявате настоящите нужди що се отнася до ползите от продукта, качеството, безопасността или стандартите за представянето. В този случай си заслужата да погледнете по-отблизо областите, които може да имат нужда от подобрение.

Оценката на това, с което разполагате, ви дава възможност да оцените колко работа е нужда преди да решите дали да промените продуктите или да увеличите производството за пускането на нов продукт и т.н. Това може да ви спести както време, така и пари в дългосрочен план.

Всичко зависи от маркетинговите ви цели – без значение дали става въпрос за разпознаваемост на марката или брой на направените поръчки – така че е изключително важно да имате предварително създаден план и измерими цели.

Маркетинговият одит ви дава насоки за провеждането на по-ефективна стратегия. Намалява изгубеното време в проблемни области и подчертава възможностите за растеж. Така можете ефективно да таргетирате промените с най-добри шансове за подобряване на успеваемостта.

Кой може да се възползва от контролния списък за маркетингов одит?

 • 1 маркетинг екип

Маркетинговите одити могат да помогнат на маркетинг екипа да си зададе цели и да измери успеха. След като разберете доколко миналите ви действия са посрещнали нуждите на клиентите ви и дали трябва да обърнете повече внимание, можете да зададете реалистични и постижими цели за следващата ви маркетингова кампания и да избегнете едни и същи грешки.

 • 2 собственици на бизнес

Собствениците на бизнеси могат да се възползват от контролния списък за маркетингов одит. Той ще им помогне да определят областите, които имат нужда от подобрение, и да се възползват максимално от възможностите. Дори и ако всичко върви гладко, е изключително важно да сте в час с тенденциите в индустрията, така че компанията ви да не бъде изненадана, когато конкурентите започнат да таргетират потенциалните ви клиенти по-ефективно от вас.

Разгледайте контролния списък за маркетингов одит

Контролен списък за маркетингов одит

Първата стъпка във всеки маркетингов одит е да определите настоящия си пазарен дял. Това включва да разберете кой е идеалният ви клиент, кои негови нужди можете да посрещнете и как най-добре да достигнете до него.

Ако не сте сигурни от къде да започнете, създайте клиентска персона, измислен образ, представящ целевите ви клиенти, включваща демографска информация и поведенчески черти.

Защо е важно да познавам целевия си пазар?

Няма начин да измерите успеха или провала на действията си, освен ако нямате ясна идея към какво е насочен маркетинга ви.

Помислете колко добре разбирате потенциалните клиенти и техните опасения, свързани с продуктите или услугите, които предлагате.

girl mathematical formulas

Как да преценя кой е идеалният ми клиент?

Бъдете наясно как изглежда идеалният ви клиент и какво е поведението му. Можете да започнете като помислите са съществуващите си клиенти и решите какъв е идеалният ви клиент на база на тях. Проучете обратната връзка, която сте получили от потенциални клиенти в социалните медии.

Какви инструменти могат да ми помогнат за тази стъпка?

 • клиентски персони
 • карта на пътя на клиента
 • карта на клиентското изживяване
 • наблюдение на резултатите в социалните медии

Уверете се, че всичките ви действия допринасят за общата цел и че проследявате напредъка във времето.

Защо е важно да задам маркетингови цели?

Без да сте си определили цели, е трудно да прецените дали маркетингът ви е успешен. Решете какво се надявате да постигнете с маркетинга си и как ще разберете дали сте успели. Arrow pointing to the middle of the target

Как да задам маркетинг цели?

Целите ви трябва да са конкретни, измерими, достижими, релевантни и органичени във времето (SMART). Разделете ги на краткосрочни и дългосрочни цели, за да имате ясна идея какво искате да постигнете и кога.

Кои инструменти да използвам, за да задам цели?

 • таблица с проучване на ключови думи
 • Google Search Console
 • отчети от анализи
 • инструменти за доклади за социални медии

След като вече имате добра идея за целевия си пазар, е време да анализирате как клиентите в него използват услугите или продуктите, които предлагате. Съберете данни за това какво мислят хората за индустрията, като наблюдявате съответните ключови думи и фрази и канали в социалните медии, където клиентите говорят за нуждите и притесненията си.

Защо е важно да анализирам пазара?

Помага да разберете какво търсят клиентите ви, как го намират и какъв език използват, когато обсъждат нуждите си. Тази информация помага да споделите маркетинговите си стратегии и да създадете съдържание, в което клиентите ви се припознават.

Как да анализирам пазара?

Проверете как се справя отрасъла и конкурентите ви в него. Какво казват хората за конкурентите ви онлайн? Има ли нови услуги и продукти, с които трябва да сте наясно? Потърсете начини да се отличите от конкурентите си и да привлечете повече клиенти.

Какви инструменти да използва за маркетингов анализ?

 • Google alerts
 • инструменти за слушане в социалните медии
 • онлайн проучвания
 • фокус групи

Един от най-ефективните начини да определите какво трябва да правите с маркетинга си, е да направите SWOT анализ. Силните и слабите ви страни, възможностите и заплахите са факторите, които влияят върху това колко добре можете да продавате бизнеса си или продуктите/услугите, които предлагате.

Защо SWOT анализът е важен?

Помага да фокусирате усилията си и да разпределите ресурсите най-ефективно. Определянето на слабите и силните ви страни и съответните заплахи и възможности създава реалистичен поглед върху текущата ви ситуация. Служи като начална точка, за да решите какво може и трябва да бъде направено в нея.

open laptop with analyses on screen

Как да направя SWOT анализ?

Направете списък със съответните фактори, които могат да ви се отразят, и им дайте оценка като силни или слаби страни, възможности или заплахи.

SWOT анализът ви трябва да включва и подробен преглед на всяка област, включително как е свързана с маркетинговата ви стратегия.

Освен това трябва да измислите стратегии за подобряване на слабите страни на компанията и за извличане на ползи от всички възможности. Например, може да е добра идея да се фокусирате върху развитието на нов продукт, за да се възползвате максимално от свободни ниши на пазара.

Какви инструменти да използвам за SWOT анализа си?

 • софтуер за анкети
 • SWOT таблица (можете лесно да намерите такава онлайн)
 • текстов документ
 • таблици
 • софтуер за бизнес планиране
 • отчети от маркетингови проучвания и данни

Определете колко добре достигате до целевата си аудитория в момента. Това включва оценка на ефективността от всичките ви дейстия в момента, от уебсайта и онлайн присъствието ви до кампаниите в социалните медии и имейл бюлетините.

Защо да правя оценка на ефективността на маркетинговите ми усилия?

Помага да определите кое работи и кое не, така че да фокусирате усилията си върху дейностите, които носят най-добри резултати. Освен това ви дава възможност да определите дали има нужда да правите промени в настоящата ви маркетингова стратегия или тактики.

Как да направя оценка на маркетинговите канали?

Разгледайте трафика към уебсайта ви, конверсиите, последователите в социалните медии, отваряния на имели и кликове.

Без тези показатели може да е голямо предизвикателство да определите доколко е успешна маркетинговата ви стратегия и дали трябва да се правят промени.

Какви инструменти да използвам за оценка?

 • Google Analytics (за трафик към уебсайта)
 • онлайн проучвания
 • софтуер за брой отваряния и кликове в имейли
 • показатели за ангражираност в социалните медии

Ако сте успели да проведете подробен анализ на конкурентите си, би трябвало да сте разбрали какво е изключителното ви предложение за продажба (USP – от англ. Unique Selling Point).

Защо е важно да знам Изключителното си предложение за продажба?

Изключителното предложение за продажба ви отличава от конкурентите ви и привлича клиенти, които търсят нещо, което никой друг не предлага. В рамките на маркетинговия си одит трябва да анализирате изключителното си предложение за продажба и да измислите план как да се възползвате максимално от него (ако не го правите в момента)

Как да определя изключителното си предложение за продажба?

Направете списък с всичко, по което се отличавате от конкурентите си и след това намерете начин да комуникирате тези разлики с потенциалните си клиенти. Това може да стане чрез уебсайта ви, публикации в социалните медии и дори търговски материали. Разработете ясно и конкретно изявление, обясняващо изключителните ви предложения за продажба, и се връщайте към него.

Какви инструменти да използвам за Изключително предложение за продажба?

 • софтуер за текстообработка
 • онлайн анкети
 • софтуер за проследяване на отваряния и кликове в имейли (ако използвате)
 • маркетингови кампании с визуално съдържание (в социални медии, имейл бюлетин и др.)
 • публикации в блога или статии в уебсайта ви
 • търговски брошури или флаери
 • прессъобщения
 • електронни книги или документи

След като вече разбирате добре целевия си пазар, изключителното предложение за продажба и настоящите си маркетингови усилия, е време да потвърдите бюджета си за маркетинг. Това ще гарантира, че имате налични средства, които да разпределите за дейностите, които вероятно ще донесат добри резултати.

Защо е важно да създам бюджет за маркетинг?

Изключително важно е да имате реалистична идея колко можете да си позволите да похарчите за маркетинг, за да постигнете желаните резултати.

Как да реша какъв да е бюджета ми за маркетинг?

Прегледайте текущия си бюджет и решете колко можете да отделите за маркетингови дейности всеки месец или тримесечие. Трябва да разработите и план за разпределяне на маркетинговите бюджети на база на подходите, на които давате приоритет. Например, ако маркетингът в социалните медии е най-високият ви приоритет, трябва да разпределите средства за активности като платени реклами или разширяване на кръга от последователи.

Какви инструменти да използвам за бюджета за маркетинг?

 • софтуер за текстообработка
 • онлайн анкети
 • софтуер за проследяване на отваряния и кликове в имейли (ако използвате)
 • таблици (за създаване на бюджети)

Задължително трябва да очертаете конкретните действия, които да предприемете, за да постигнете бизнес целите си.

Защо е важно да имам маркетингова стратегия?

Ще ви помогне да фокусирате усилията си, да разпределите ресурси по най-ефективен начин и да проследите напредъка във времето.

Как да създам маркетингова стратегия?

Включете подробен план за всяка от стъпките, описани в това ръководство. Конкретизирайте колко време ще отнеме всяка дейност, за да даде резултати, и задайте цели, които бихте искали да постигнете.

Какви инструменти да използвам в тази стъпка?

 • софтуер за управление на връзките с клиенти (CRM)
 • софтуер за оптимизация за електронни търсачки (SEO)
 • социални медии
 • онлайн реклама

Един от най-ефективните начини да подобрите маркетинга си е да разработите стратегия за съдържанието. Тя очертава типовете съдържание, които ще създавате, както и колко често възнамерявате да публикувате.

Защо стратегията за съдържанието е важна?

Качественото съдържание е изключително важно за всяка маркетингова стратегия. То насърчава решенията за покупка, помага на потенциалните клиенти да научат повече за бизнеса ви, и изгражда доверие.

Как да създам план за марткетингово съдържание?

Започнете като създадете списък с типовете съдържание, които искате да създавате, включително публикации в блога, актуализации в социалните медии и видеоклипиве. Освен това създайте редакторски календар за всяка платформа, така че графикът да е ясно определен.

Какви инзструменти да използвам в тази стъпка?

 • софтуер за блог и CMS (ако използвате)
 • инструменти да управление на социалните медии като Kontentino, за да управлявате съдържанието по-ефективно

Уверете се, че клиентите ви могат да се свържат лесно с вас и да получат важна информация без проблеми.

Защо е важно да сме по-достъпни за потенциалните си клиети?

Защото това помага да изградите по-добри взаимоотношения. Те ви вярват повече когато знаят, че могат да разчитат на вас при нужда от помощ.

Как да станем по-достъпни за потенциалните си клиенти?

Можете да използвате много различни методи, по които да осигурите на клиентите си възможност да се свържат с вас. Те варират от такива, които са видими за клиентите ви, като бутони за лайв чат, до такива, които дават възможност на служителите ви да управляват работата си по-ефективно, което от своя страна повишава удовлетвореността на клиентите.

LiveAgent предлага всичко това – можете да използвате вградения софтуер за телефонна централа, да привлечете повече потенциални клиенти с най-бързия прозорец за лайв чат на пазара, и да управлявате всички чатове, съобщения, имейли, обаждания и т.н. от една и съща входяща кутия.

Connect Twitter with Help desk software - LiveAgent

Кои инструменти да използваме, за да сме по-достъпни за клиентите си?

 • Софтуер за телефонна централа
 • Лайв чат
 • Софтуер за обслужване в социалните медии

След като вече имате план за съдържанието си, е време за създадете дигиталните ресурси, необходими, за да го изпълните

Какво ми трябва, за да изградя дигиталните си ресурси?

Изключително важно е да се уверите, че всичките ви профили в социалните медии и страниците в уебсайта ви са актуални, за да могат да привлекат посетители и да ги ангажират с бранда ви. Това ще помогне и на бизнеса ви да изглежда по-професионален и заслужаващ доверие.

LiveAgent - Facebook homepage

Как да подходя към изграждането?

Трябва да започнете като създадете или обновите уебсайта си и профилите в социалните медии. Това включва да добавите подходяща информация, като описание на бизнеса ви, данни за контакти и изображения или лого. Освен това се уверете, че всичките ви страници са свързани, така че посетителите ви да могат лесно да навигират между тях.

Какви инструменти да използвам, за да изградя дигиталните си ресурси?

 • софтуер за изграждане на уебсайт
 • инструменти да управление на социалните медии (като Hootsuite или Kontentino)
 • софтуер за графичен дизайн (напр. Adobe Photoshop)
 • софтуер за обработка на видео (напр. Adobe Premiere Pro)

След като натрупате достатъчно информация за бизнеса ви и пазара, е време да създадете план за действие, за да подобрите маркетинговата си стратегия. Това ще очертае конкретни стъпки, които трябва да предприемете, за да подобрите неефективните аспекти на маркетинга си.

Защо планът за действие е важен?

Помага да забележите къде можете да направите подобрения и да създадете план за подходящи промени.

Как да създам план за действие?

Планът ви за действие трябва да включва подробен преглед на всеки неефективен аспект на маркетинговата ви стратегия, заедно със стъпките, които трябва да предприемете, за да го подобрите.

Decide Commit Repeat - wooden letters

Какви инструменти да използвам в тази стъпка?

 • шаблон за стратегия за дигитален маркетинг или работен документ
 • софтуер за планиране като Trello
 • шаблони за отчети (например маркетингови отчети), за да проследявате напредъка във времето и за да го споделите с членовете на екипа, шефовете и т.н.

Важни елементи на маркетинговия одит

Цел на одита

Определете целта на одита си. Целите на маркетинговия одит могат да варират, но обикновено включват:

 • Оценка на ефективността за минали маркетингови кампании
 • Оценка на силните и слабите страни на настоящата ви маркетингова стратегия.
 • Разследване на обратната връзка и оплакванията от клиенти
 • Наблюдение на дейността на конкурентите

Обхват на одита

След като решите каква е целта, е време да определите обхвата на одита си. Решете какво да включите и какво не. Това ще ви помогне да останете фокусирани докато правите анализа. Някои фактори, които трябва да обмислите, включват:

 • Времеви обхват на одита – за цяла година ли ще е, 6 месеца или само 1?

 • Географски обхват – кои държави/региони ще са включени в анализа?

 • Продуктов фокус – кои продукти или услуги ще разгледате?

 • Целеви пазар – коя е целевата ви публика?

Филтър в дневника за одит в хелп деск софтуер - LiveAgent

Методи за одит

След като знаете с какво си имате работа, е време да определите най-добрия начин да съберете информация. Имате на разположение различни методи за одит. Изберете този, който най-добре отговаря на нуждите ви.

Някои стандартни методи за одит включват:

 • Преглед на документите на компанията – финансови отчети, маркетингови планове, данни от клиенти.

 • Анкети на клиенти – чрез интервюта, фокусни групи или проучвания.

 • Наблюдение на онлайн активността – анализ на уебсайта, показатели за социалните медии и т.н.

 • Сравняване с конкуренцията – изучаване на маркетинговите им стратегии и тактики

 • Финансови анализи – растеж на приходите, печалби и т.н.

Анализ и открития

Разберете дали целите ви са постигнати и какви промени трябва да се направят, ако има нужда. Представете откритията си ясно и сбито, за да са лесно разбираеми за мениджмънта на компанията.

Някои стандартни методи за анализ включват:

 • Създаване на SWOT анализ – силни и слаби страни, възможности и заплахи
 • Изграждане на PESTEL анализ – политически, икономически, социални, технологични, фактори на околната среда и правни фактори, които биха могли да се отразят на бизнеса или отрасъла ви.
 • Създаване на план за действие с препоръки за подобрения.
Фунцкия за преглед на анализа в софтуер за клиентско обслужване - LiveAgent

Препоръки

Що се отнася до препоръките, е добре да включите конкретни стъпки, които биха могли да бъдат предприети, за да адресирате проблемите, които сте забелязали по време на одита си. Това ще гарантира, че знаете какво трябва да се направи и какъв план да следвате. Уверете се, че препоръките ви са достижими и реалистични, за да можете да ги въведете лесно.

План за изпълнение

Създайте план за изпълнение. Очертайте кой е отговорен за всяка стъпка, какви ресурси са нужни, както и времева линия кога трябва да бъдат изпълнени задачите. Добре организиран план за изпълнение ще гарантира, че промените се правят навреме и ефективно.

Оценка

След като промение са направени, е време да оцените ефективността им. Тук трябва да определите дали целите ви са постигнати и дали е имало проблеми по пътя.

Показатели за маркетингов одит

Конверсии

Процентът на конверсиите е най- често калкулираният показател за ефективност на маркетингови кампании. Можете да пресметнете процента на конверсиите на база на:

 • Продажби – проследяването на покупките през платформа за електронна търговия или CRM система ще покаже колко клиенти са направили покупка след като са видели конкретна страница/съдържание.

 • Потенциални клиенти – измерване на това колко потенциални клиенти са били привлечени в резултат на маркетинговите ви усилия и след това проследяване колко от тях са се превърнали в продажби.

 • Абонаменти – проследяване на броя хора, които са се абонирали са имейл листата ви, свалили са документ или електронна книга и т.н.

 • Кликове – измерване на броя кликове върху обявите ви (импресии) и броя конверсии в резултат от тях.

Графика на поведението при привличане на клиенти

Степен на отпадане

Степента на отпадане е показател, който се използва за проследяване на броя хора, които посещават сайта ви и напускат веднага. Той може да ви помогне да разберете дали привличате правилната публика.

Степента на отпадане се определя като вземете общия брой посетители, които напускат сайта веднага след като видят една страница, и го разделите на общия брой посещения. Ако този процент е висок, може да има нещо на сайта ви, което отблъсква хората или ги кара да напуснат преди да успеят да го разгледат. За да намалите степента на отпадане, опитайте следното:

 • Премахнете ненужното съдържание от целевите страници – тествайте кои елементи повишават процента на конверсиите без да увеличават степента на отпадане, преди да ги премахнете изцяло.

 • Направете призивите към действие по-убедителни – изяснете какво точно ще получат посетите в замяна на времето и усилията си.

 • Добавете знаци за доверие – помислете за добавянето на баджове за сигурност, клиентски лога и отзиви и т.н., за да увеличите увереността на посетителите си.

Google Analytics - степен на отпадане

Кликове

Процентът кликове (CTR – click-through rate) е показател, който се използва за измерване на броя кликове върху рекламите ви и колко хора посещават уебсайта ви в резултат на тях. Проследяването му може да ви помогне да определите кои формати на реклами, позиция или мрежи носят най-добър трафик към сайта ви. За да подобрите процента кликове:

 • Тествайте различни формати и позиции на рекламите – пробвайте да използвате смесица от реклами с текст, изображения и видео, за да видите кои генерират най-много кликове.

 • Наблюдявайте трафика на уебсайта си – следете за скокове в трафика и повишени разходи за реклама, за да разберете кои реклами работят най-добре.

 • Коригирайте разходите за реклама – ако не постигате желания процент кликове, увеличете или намалете максималната цена на клик, за да повишите или намалите видимостта си.

Пример за процент кликове

Стратегия в социалните медии

Социалните медии са мощен инструмент за реклама на бизнеса ви. Може да ви помогне да достигнете нови клиенти, да изградите връзки с настоящи клиенти и да привлечете потенциални клиенти. За да се възползвате максимално от социалните медии:

 • Създайте интересно и ангажиращо съдържание – споделяйте публикации в социалните медии, инфографики, изображения и видеоклипове и т.н., за да привлечете вниманието на хората.

 • Участвайте в разговори – включете се в подходящи дискусии, за да повишите познаваемостта на бранда си.

 • Измервайте и проследявайте резултатите – наблюдявайте анализите в социалните медии (напр. данните от Facebook), за да видите колко хора взаимодействат със страницата ви във всяка платформа и типовете публикации, които привличат най-много трафик към уебсайта ви.

Продажби

Продажбите са крайната цел на всичките ви маркетингови действия. Проследяването на показателите за продажби ви помага да разберете дали кампаниите ви носят нови клиенти и задържат съществуващите клиенти. Проследяването на показателите за продажби може да се направи чрез:

 • Пралформи за електронна търговия – използвайте инструменти като Shopify, Bigcommerce и т.н., за да проследявате покупките в различни магазини/уебсайтове.

 • Имейл маркетингови инструменти – използвайте инструменти като Mailchimp или Constant Contact, за да проследявате броя продажби в резултат от имейл кампании, както и стойността на жизнения цикъл на клиента и възвръщаемостта на инвестициите за всяка кампания, която провеждате.

 • Партньорство с финансовия ви екип – за да могат да споделят данни за нови клиенти, които сте привлекли с действията си, както и средно колко продажби осъществявате.

Показатели за познаваемостта на бранда

Подобряването на познаваемостта на бранда е продължителен процес, който изисква време и постоянни усилия, за да видите резултат. За да проследите напредъка си:

 • Сравнете еднакви показатели – сравнете данни от един и същ месец/тримесечие от предишната година (или по-стари) с настоящите данни, за да видите какъв напредък сте отбелязали.

 • Използвайте Промяна на марката (Brand Lift survey) – това са анкети, които питат хората дали са чували за марката и ако са, дали имат положително или отрицателно впечатление от нея.

 • Наблюдавайте споменаванията в социалните медии – използвайте инструменти като Hootsuite или Mediatoolkit, за да измервате колко пъти брандът ви е споменаван онлайн.

 • Следете позицията на бранда си в резултатите от търсене – наблюдавайте колко често компанията ви се появява най-горе в Google, Bing и т.н., за да видите кои ключови думи носят трафик и продажби на сайта ви.

Обощение на контролния списък за маркетингов одит

 • Определете целевия си пазар
 • Поставете си цели
 • Анализирайте пазара
 • Напавете SWOT анализ
 • Оценете ефективността на настоящите ви маркетингови усилия
 • Определете Изключителното си предложение за продажба
 • Потвърдете бюджета си за маркетинг
 • Създайте маркетингова стратегия
 • Създайте маркетингов план за съдържанието
 • Бъдете по-достъпни за потенциалните си клиентите
 • Изградете дигиталните си ресурси (уебсайт, профили в социалните медии)
 • Създайте план за действие, за да подобрите неефективните аспекти на маркетинговата стратегия на компанията

Важни елементи на маркетинговия одит:

 • Цел на одита
 • Обхват на одита
 • Методи за одит
 • Анализ и открития
 • Препоръки
 • План за изпълнение
 • Оценка

Показатели за маркетингов одит:

 • Конверсии
 • Степен на отпадане
 • Кликове
 • Стратегия в социалните медии
 • Продажби
 • Показатели за познаваемостта на бранда

Marketing audit checklist FAQs

What should I ask in a marketing audit?

A marketing audit ought to cover all aspects of your marketing activity, from brand awareness to sales process. It should also include a review of your website, eCommerce platform, and social media presence. As you can see, there are many aspects to cover and working with teams is recommended, including your finance and accounting departments. Our checklist summarises all of the key points you need to cover in your audit.

How do I recover from failed marketing campaigns?

If you're not achieving the desired results from your current campaigns, try A/B testing different ad formats and placements (e.g, text vs. image ads). In addition, monitor website traffic for spikes in inactivity and look for trends to determine which ads bring in new customers. It may also be a good idea to review your website's design, content strategy, or SEO keywords to see where you can improve.

How do you prepare for a marketing audit?

The best way to prepare for a marketing audit is to gather all of the relevant data and have it ready for review. This includes analytics from your website, eCommerce platform, social media accounts, and email marketing tools. You should also have any branding or design assets ready for review, as well as an overview of your current campaigns and their results. You can download our free marketing audit checklist PDF, which includes a summary of all the key points you need to cover in your audit.

How do you format a marketing audit?

There is no one-size-fits-all answer to this question, as the format of a marketing audit will vary depending on the size and complexity of your business. However, most audits will include: Executive summary - a brief overview of the key points from your audit, including any recommendations or next steps. Current marketing activity - an outline of all ongoing and completed marketing campaigns, as well as how successful they were in driving sales. Marketing goals - details about your business objectives for each type of campaign you run to give a clear understanding of what you're trying to achieve. Marketing activities review - an assessment of e.g. your website's design, user experience, content, SEO, social media, and email marketing strategy. Financial review - an examination of how much you're spending on marketing and whether or not this is generating a good return on investment (ROI). Next steps - recommendations for ways to improve your marketing activity based on the findings from your audit.

How much time do I need to successfully complete a marketing audit?

Again, there is no definitive answer to this question. However, you should allow enough time to review all the data and make recommendations for improvement. By using our digital marketing audit checklist, you can reduce this time to a minimum because you won't need to make any additional changes nor miss anything crucial.

What is the role of email marketing audit in digital marketing audit?

Email marketing is one of the most important channels in digital marketing. It's a great way to connect with customers and keep them updated on your latest products and services. Auditing your email marketing is an essential part of maintaining a successful campaign.

Свързани ресурси

Сайтът ни използва бисквитки. Ако останете, приемаме, че сте съгласни да използваме бисквитки, както е описано в политиката за поверителност и бисквитки.

×
Насрочете обаждане лице в лице и разберете как LiveAgent може да помогне на бизнеса ви.

Свободни сме в различни дни

Насрочете демо