Customer at register

Контролен списък Опознай своя клиент (KYC)

Съществуват много съвети как да опознаете клиентите си и може да бъде трудно да прецените кое е от най-голямо значение. Лесно е да се изгубите в подробностите и да изтървете голяма картинка

Ето защо създадохме този списък – той е обобщение на най-важните неща, които трябва да знаете за клиентите си. Затова го разгледайте и вижте дали има допълнителни детайли, за които трябва да попитате клиентите си.

Защо е важен контролният списък за опознаване на клиента

Списъците за опознаване на клиента (KYC списъци) са специалнo създадени, за да ви помогнат за идентификацията и наблюдението на клиентите. KYC списъкът е важен, защото ви помага да потвърдите самоличността на всеки клиент. Освен това ви помага да оцените рисковете от съвместната работа с него.

Контролният списък за опознаване на клиентите е първата стъпка към това да разберете клиентите си и да можете да ги обслужвате правилно. Той трябва да се изпозлва и като част от процеса по оценка на клиентите.

Кой може да се възползва от списъка за опознаване на клиента

Всеки бизнес, който е изложен на клиентски риск, като доставчици на счетоводни или финансови услуги, трябва да разработи стратегия за опознаване на клиента с цел да ангажира клиентите си. KYC списъкът може да се използва и от всеки бизнес, който иска да опознае по-добре клиентите си – той може да им помогне да разберат потенциала на нуждите на клиентите и да изградят връзка с тях.

 • Собственици на бизнеси

Ако сте собственик на бизнес, е важно да знаете кои са клиентите ви и можете да го постигнете чрез KYC списък. Освен това ви помага да оцените всички рискове, свързани с работата с всеки потенциален клиент.

 • Счетоводители

Трансакциите, включващи пари, носят допълнителни рискове. Трябва да разполагате с цялата необходима информация за клиента, който е длъжен да потвърди идентичността си и да оцени потенциалните заплахи.

 • Доставчици на финансови услуги

Финансовите съветници са длъжни според закона да познават клиентите си. Те трябва да съберат и потвърдят информацията за клиента, за да предотвратят пране на пари, финансови престъпления и финансиране на терористични организации.

 • Специалисти по съответствие с разпоредбите

Списъкът за опознаване на клиента може да ви помогне да покриете изискванията на закона. В резултат на това ще бъдете сигурни, че компанията ви покрива всички разпоредби и ще ви помогне да предотвратите незаконни дейности.

Списък за опознаване на клиента за физически лица

Контролен списък Опознай своя клиент (KYC)

Да разполагате с фундаментална информация за клиентите си е ключа към това да ги разбирате.

Защо основната информация е важна?

Тя е ключът към изграждане на доверие с клиента. Като го разберете на по-дълбоко ниво, ще можете да осигурите по-добро обслужване и продукти. Това на свой ред ще ви осигури лоялна клиентска база, която ще подкрепя бизнеса ви.

Как да събера основната информация?

Най-лесният начин да съберете тази информация е като помолите клиентите ви да попълнят формуляр онлайн или на живо. Задължително улеснете максимално процеса. Включете данни като:

 • име
 • дата на раждане
 • адрес
 • данни на контакт (напр. имейл адрес и телефонен номер)
LiveAgent CRM integrations

Кои инструменти да използвам, за да събера базова информация?

 • система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)
 • база данни за клиентите
 • обикновена таблица

Следващата стъпка е да потвърдите самоличността на клиента си. Това може да се направи чрез документ за самоличност, издаден от държавен орган, като паспорт или лична карта.

Защо е важно да се потвърди самоличността?

Така потвърждавате, че клиентът е този, за когото се представя, и ви помага да оцените потенциалните рискове от съвместната работа с него.

Как да получа потвърждение на самоличността?

Най-добрият начин е да поискате от клиента копие на личния му документ лично или електронно. Задължително пазете оригинала на сигурно място, защото ще имате нужда от него за документацията си. Трябва също така да проверите личния документ в надеждна база данни, например в национален регистър.

Какви инструменти да използвам, за да получа потвърждение за самоличността?

 • надеждна база данни за самоличността
 • личен документ, издаден от правителствена служба
 • паспорт, лична карта или шофьорска книжка
 • друг личен документ, издаден от държавна служба
 • валидна дебитна или кредирна карта, издадена от банка

Следващата стъпка в това да опознаете клиента си е да потвърдите адреса му, за да сте сигурни, че живее там, където твърди.

Защо документът за адрес е важен?

За да потвърди самоличността на клиента и да помогне за предотвратяване на измами.

Как да получа потвърждение за адреса?

Най-често използваният начин е да поискате битова сметка или друг официален документ, който включва името и адреса на клиента. Може също така да използвате услуга като LexisNexis, за да потвърдите данните му.

Ако клиентът няма физически адрес, ще трябва да бъдете креативни и да потърсите други начини да потвърдите самоличността и местоположението му.

Кои инструменти да използвам, за да получа потвърждение на адреса?

 • копие от битова сметка (напр. за електричество) с актуален адрес
 • документ за самоличност с електронна снимка
 • копие от регистриран договор за продажба или наем на жилище
 • съответния документ за идентификация на името на съпруг/съпруга на клиента

За да опознаете клиента, трябва да разберете рисковия му профил.

Защо е важно определянето на рисковия профил?

Рисковият профил помага да определите инвестиционните цели на клиента, времевия хоризонт и толерантността му към риск. Задължително е да разберете рисковите профили на клиентите си, за да можете да им предлагате подходящи продукти и услуги.

Как да определя рисковия профил на клиент?

Има няколко начина да определите рисковитя фактори на клиента. Един от начините е да го попитате директно, а друг е да използвате въпросник или инструмент, който ще ви помогне да съберете тази информация.

След като я имате, можете да започнете да предлагате на клиента продукти и услуги, които са подходящи за него.

questions illustration

Кои инструменти да използвам за определяне на рисковия профил?

 • въпросник
 • инвестиционни цели
 • времеви хоризонт
 • толерантност към риск

Списък за опознаване на клиента за фирми

Може да съществуват известни разлики според типа на компанията.

Защо е важно да събера основната информация за компанията?

Тази информация помага за предотвратяването на измами и за оценката на рисковете, свързани с работата с тази фирма

Как да събера основната информация за фирмата?

Един от начините е да потърсите в Google. Друг вариант е да използвате услуга като LexisNexis. Като цяло, имате нужда от:

 • цялото име на компанията
 • адресът на седалището ѝ
 • ЕИК номер
 • ДДС номер (ако има)
 • данни за контакти (напр. имейл и телефонен номер)
Quality Unit Google search results

Кои инструменти да използвам, за да събера основната информация за компанията?

 • търсене в Google
 • LexisNexis
 • въпросник

Типът или статусът на фирмата са още един аспект, който трябва да вземете предвид.

Защо е важно да знам типа/статуса на компанията?

Размерът на компанията например може да ви даде информация за покупателната ѝ способност. А ако знаете в кой отрасъл работи, ще разбирате по-добре екипа, който клиентът ви използва и предизвикателствата, пред които се изправя ежедневно.

Как да разбера типа/статуса на компанията?

Един от начините е да проверите компанията в Hoovers. Можете също така да откриете тази информация като потърсите компанията в Google и разгледаде страницата им “За нас”. И накрая, можете да ги попитате директно и да потвърдите чрез последващ имейл или телефонно обаждане.

LiveAgent About us page

Кои инструменти да използвам, за да разбера типа/статуса на фирмата?

 • Hoovers
 • Google
 • имейл/телефонни обаждания

С какво се занимава фирмата? С други думи, какво е естеството на бизнеса ѝ?

Защо е важно да знам естеството на бизнеса на компанията?

Това може да ви помогне да определите от какви продукти или услуги биха се интересували.

Как да разбера естеството на бизнеса на компанията?

Ето въпросите, които да зададете, за да разберете по-добре фирмата, с която си имате работа.

 • Какъв е бизнес моделът?
 • В какъв отрасъл работят?
 • Какви са основните им ценности?
 • Какъв тип продукти или услуги предлага компанията?
 • Имат ли нови продукти или услуги, които рекламират в момента?
 • Кои са някои от най-популярните им продукти или услуги?
G2 - LiveAgent Reviews & Product Details

Кои инструменти да използвам за това проучване?

 • уебсайтът на компанията – страницата “за нас”
 • обадете им се
 • прочетете отзиви онлайн – в сайтове като G2, Capterra

Трябва да потвърдите адреса на седалището на компанията.

Защо е важно да потвърдя адреса на седалището на компанията?

Това ще ви помогне да потвърдите, че компанията е легитимна и не се опитва да скрие нещо.

Как да потвърдя адреса на седалището на компанията?

За бизнеси, базирани в САЩ, един от начините е да потърсите информацията за регистрацията на компанията в щата, в който е регистрирана. Друг начин е да потърсите в документите за основаване на дружеството в щатската администрация. И накрая, можете да проверите в областната администрация, в която е регистрирана компанията.

Quality Unit - Google maps location

Кои инструменти да използвам, за да потвърдя адреса на седалището на компанията?

 • Google Maps
 • LexisNexis

Важно е също така да потвърдите самоличността на директорите на компанията.

Защо е важно да потвърдя самоличността на директорите?

Директорите са хората, които контролират компанията. Като такива, е важно да знаете кои са и каква е историята им.

Как да потвърдя самоличността на директорите?

Попитайте ги за цялото им име, дата на раждане и настоящ адрес. Освен това трябва да поискате копие от личната карта или паспорта им. Можете да проверите и обществени регистри, за да потвърдите самоличността им. Като цяло е необходимо да отделите време да потвърдите самоличността на директорите на компанията преди да решите да работите с тях.

Quality Unit owners Google search results

Кои инструменти да използвам, за да потвърдя самоличността на директорите?

 • Търсене в Google
 • LinkedIn
 • Търговският регистър (за България)

Отнася се за компании, базирани в Обединеното кралство, Европа и Австралия.

Защо е важно да взема регистрационния номер на фирмата?

Може да ви помогне да разберете какъв е бизнес модела им и размера на компанията.

Как да намеря ЕИК на компанията?

Най-добре е да ги попитате директно. Можете също така да намерите тази информация на уебсайта им или като потърсите компанията в Google.

Quality Unit VAT number Google search

Какви инструменти да използвам, за да намеря ЕИК на фирмата?

 • уебсайтът на компанията
 • електронни търсачки, например Google
 • попитайте компанията директно

Кредитният рейтинг на компанията е добър индикатор за финансовото ѝ здраве.

Защо е важно да разбера кредитния рейтинг на компанията?

Може да ви помогне да разберете какво е финансовото здраве на компанията и доколко има възможност да изплати задълженията си навреме.

Bloomberg app

Как да разбера кредитния рейтинг на компанията?

Единият начин е да разгледате финансовите отчети на компанията и потенциалните рискове. Друг е да намерите доклади за компанията от агенция за кредитен рейтинг.

Добър кредитен рейтинг като цяло е всичко над оценка “investment grade”, което означава, че компанията е нискорискова инвестиция. За лош кредитен рейтинг може да се счита всичко под “investment grade”, което означава, че компанията е високорискова инвестиция. Ако компанията няма кредитен рейтинг, може да означава, че е прекалено нова, за да има такъв, или че не е в добро финансово състояние.

Кои инструменти да използвам, за да наблюдавам кредитния рейтинг на компанията?

 • настройте известия от агенция за кредитни оценки
 • инструмент за финансово проследяване като Bloomberg или Reuters за разглеждане на финансовото поведение.

Уверете се, че разполагате с информация като адрес на клона и номер на сметката на клиента, Swift код и IBAN.

Защо е важно да разполагам с банковата информация на компанията?

Тя ви дава идея с коя банка работи компанията и каква е финансовата ѝ история. Можете да изполвате тази инфорация и за да намерите компанията, ако ви дължи пари.

Как да открия банковата информация на компанията?

Най-добрият начин да разберете банковата информация на компанията е да питате директно. Можете също така да откриете тази информация на уебсайта им или като разгледате финансовите им отчети.

Quality Unit contact us page

Какви инструменти да използвам, за да намеря банковата информация?

 • Базата данни на SEC Edgar включва финансовите трансакции на публично търгувани дружества.
 • D&B Hoovers предоставя подробни профили на компаниите, включително банкова информация
 • уебсайтът на компанията – страниците “За връзка с нас” или “За нас”

Друго важно нещо, което да знаете за клиентите си, са хората, които я управляват, включително директори, партньори и собственици.

Защо е важно да знам стейкхолдърите на компанията?

Това може да ви помогне да разберете процеса по вземане на решения в компанията и също така да ви даде идея за културата на компанията.

Quality Unit - LiveAgent & Post Affiliate Pro - Partners

Как да се запозная със стейкхолдърите на компанията?

Направете списък с партньорите на компанията, директори и собственици и след това проучете всеки един от тях. Опитайте се да разберете колкото можете повече за историята им, интересите и целите за компанията. Това ще ви помогне да разберете как мислят и какво ги мотивира.

Кои инструменти да използвам, за да опозная стейкхолдърите на компанията?

 • уебсайтът на компанията
 • електронни търсачки, например Google
 • попитайте директно компанията

Ще са ви необходими правни документи, които удостоверяват учредяването, собствеността и съответствието на компанията с разпоредбите. Документите като договор за учредяване, съгласие за приемане на управление и учредителен протокол могат да ви дадат идея как е структирирана компанията.

Защо документите са важни?

Те могат да ви помогнат да разберете структурата на компанията и как работи.

LiveAgent - registration of business

Как да получа всички нужни документи?

Най-лесният начин да се сдобиете с документите е да ги поискате от самата компания. Можете също така да ги откриете в Търговския регистър или в бази данни за търговска регистрация.

Кои инструменти да използвам, за да се сдобия с документите?

 • попитайте компанията
 • търговския регистър
 • онлайн бизнес регистри

Част от фирмите подлежат на одит от независим експерт, а всички са длъжни да предоставят годишния си финансов отчет в Търговския регистър.

Защо е важен финансовият одит?

Докладът на одитора потвърждава, че финансовият отчет е правилен.

Как да получа необходимите годишни финансови отчети/извлечения?

Най-добрият начин е да ги поискате директно от компанията. Можете също така да ги откриете онлайн чрез търговския регистър или базата данни SEC Edgar.

data analysis - illustration

Какви инструменти да използвам, за да получа годишния финансов отчет/консолидиран финансов отчет/извлечения?

 • попитайте компанията
 • онлайн в търговския регистър
 • базата данни SEC Edgar

Нужен ви е списък със съдружниците в компанията, показващ каква част от капитала и дяловете принадлежи на всеки от тях.

Защо е важно да знам разпределението на дяловете?

Може да ви помогне да разберете кой притежава компанията и колко контрол има. Освен това може да ви даде по-подробна информация за финансовата ситуация на компанията.

Quality Unit - Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I

Как да се сдобия в дружествения договор?

Най-добре е да го поискате директно от компанията. Можете да го намерите и онлайн чрез търговския регистър или базата данни SEC Edgar.

Кои инструменти да използвам, за да получа дружествения договор?

 • попитайте компанията
 • онлайн в търговския регистър
 • базата данни SEC Edgar

Всяка компания има рисков профил, който очертава потенциалнит заплахи, пред които е изправена.

Защо е важен рисковият профил?

Той може да ви помогне да разберете предизвикателствата, пред които е изправена компанията и как се справя с тях. Освен това може да ви даде допълнителна информация за бъдещите възможности на компанията.

Как да разбера рисковият профил?

Попитайте компанията или разгледайте финансовите ѝ отчети.

Какви инструменти да използвам, за да разбера рисковият профил?

 • Business Risk Navigator – инструмент от Американската асоциация за малки предприятия
 • въпросник

Frequently asked questions

Какво е KYC (Опознай своя клиент)?

KYC (Опознай своя клиент) е процесът по потвърждаване на самоличността на клиентите ви. Обикновено се прави като съберете информация за клиента и документи, например лична карта или паспорт.

Какви са различните типове типове KYC?

Най-често срещаните са повтърждение на документ за самоличност и потвърждение на адрес. Първото обикновено се прави като поискате личната карта или паспорта на клиента, а второто – чрез комунална сметка или банково извлечение.

Какви са предимствата на контролен списък за опознаване на клиента?

Основното предимство е, че ви помага да следите информацията за клиента и можете да сте сигурни, че му осигурявате възможно най-доброто обслужване. Освен това ви помага да изградите доверие с клиентите си, тъй като те ще могат да видят, че вземате насериозно поверителността на данните и сигурността им.

Каква информация трябва да събирам от клиентите?

Типът информация, която трябва да съберете от клиентите си, зависи от типа бизнес и типа продукти или услуги, които предлагате. Има обаче обща информация, която повечето бизнеси трябва да съберат, например име, адрес, дата на раждане.

Колко често да обновявам KYC списъка си?

Трябва да го правите редовно, тъй като информацията за клиента може да се променя във времето. Трябва също така да го обновявате ако направите промени в продуктите или услугите, тъй като това може да се отрази на информацията, която трябва да съберете от клиентите си.

Как могат да ми помогнат технологиите с контролния списък за опознаване на клиентите?

Чрез автоматизиране на процеса по събиране и потвърждаване на информацията за клиентите. Това може да улесни и ускори работата ви по събиране на нужната информация по KYC изискванията. Освен това може да ви помогне да следите информацията и активността на клиентите в течение на времето, за да забелязвате по-лесно промените и рисковете.

Кои са четирите елемента на KYC?

Идентификация на клиента, надлеждна проверка на клиента, непрекъснато наблюдение и управление на риска. Идентификацията на клиента е процесът по събиране на информация за клиентите, за да можете да потвърдите самоличността им. Надлеждната проверка на клиентите е процесът по потвърждение, че клиентите ви са тези, за които се представят. Непрекъснатото наблюдение е процесът по следене на информацията и дейността в течение на времето. Управлението на риска е процесът по оценка и управление на рисковете, свързани с клиентите ви.

Какви са последствията ако нямам контролен списък за опознаване на клиента?

Ако нямате контролен списък за клиентите си, може да ви бъде трудно да спазите KYC изискванията. Това може да доведе до глоби или други финансови санкции от регулаторните органи. Освен това може да доведе до проблеми с клиентите ви, тъй като те може да не вярват, че вземате насериозно поверителността на данните и сигурността им. В крайни случаи може да доведе дори до търсене на наказателна отговорност.

Как да създам контролен за KYC?

Най-лесният начин е да използвате нашия като насока. Можете да го съобразите с конкретните нужди и изисквания на бизнеса си.

Свързани ресурси

Сайтът ни използва бисквитки. Ако останете, приемаме, че сте съгласни да използваме бисквитки, както е описано в политиката за поверителност и бисквитки.

×
Насрочете обаждане лице в лице и разберете как LiveAgent може да помогне на бизнеса ви.

Свободни сме в различни дни

Насрочете демо