Безплатен тестов период

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Help Desk оборудване

Какво оборудване е необходимо за работата на Help Desk екипа?

Служителите в екипа за клиентска поддръжка отговарят на запитванията за обслужване и осигуряват техническа поддръжка с помощта на Help Desk софтуер. Освен осигуряването на офис за екипа за клиентска поддръжка, работата на отдела за обслужване на клиенти изисква и инвестиции за оборудване на служителите. Служителят от екипа за клиентска поддръжка се нуждае от компютър, слушалки за обработване на входящи/изходящи обаждания и високоскоростен интернет.

Компютри и слушалки

Обикновено минималните изисквания за работа с облачен софтуер за клиентска поддръжка включват 2 GHz многоядрен процесор, поне 4Gb (за предпочитане повече) памет (RAM) и поне 500 MB свободно пространство на твърдия диск. Ако софтуерът ви за клиентска поддръжка ще управлява гласови комуникации, екипът ви се нуждае от висококачествени слушалки. е трябва да имат функция за изолиране на външния шум, спомагаща изолирането и намаляващ разсейването, за да могат служителите да осигуряват висококачествено обслужване.

Стабилна интернет връзка

За осигуряването на безупречно обслужване и безпроблемна работа на софтуера, програмният продукт за клиентска поддръжка изисква бърза и стабилна интернет връзка, с достатъчна честотна лента за справяне с входящите тикети и телефонни обаждания. Лошата интернет връзка би се отразила негативно върху качеството на взаимодействието между служителите от екипа за обслужване и клиентите ви.

Специално пространство за работа

Настройването на физически отдел за обслужване на клиенти изисква намирането и оборудването на офис, който би осигурил необходимото ниво на комфорт и сигурност на служителите. Големината на работното пространство, изискванията към функциите и хардуера зависят до голяма степен от големината на екипа ви за клиентска поддръжка и поддържаните медийни формати.

Допълнително оборудване

Въпреки че облачните продукти за клиентска поддръжка стават все по-предпочитани сред малките и средни компании, големите организации с по-големи екипи за обслужване на клиенти може да предпочетат локален софтуерен продукт. Настройването и работата с локален Help Desk продукт изисква да разполагате със собствени сървъри за разполагане на самия продукт. Специфичните изисквания за сървърите най-често биват оповестени от доставчика на софтуера за клиентска поддръжка.

Try out LiveAgent for FREE

Handle all customer inquiries from one interface. Start improving your customer service with a 14-day free trial right away!

Try LiveAgent

Кои са Help Desk инструментите?

Help Desk софтуер

За да могат ефективно да се справяте с взаимодействията с клиентите и исканията за поддръжка от различни канали за връзка, служителите трябва да разполагат с професионален Help Desk софтуер с подходящия набор от функции и възможности. Управлението на тикети, правилата за автоматизация, управлението на SLA, мултиканалната поддръжка, възможностите за отчитане и самообслужване са част от основните функции на модерните продукти за клиентска поддръжка.

LiveAgent - Create customer value with help desk

Управление на взаимоотношенията с клиенти

Управлението на взаимоотношенията с клиенти е изключително важно за осигуряването на висококачествено обслужване и безупречен  клиентски опит. CRM системата съхранява цялата информация свързана с клиентите и историята на взаимодействието им с организацията. Това позволява на служителите от екипа за клиентска поддръжка да осигуряват висококачествено, персонализирано обслужване. Повечето продукти за клиентска поддръжка се предлагат с вградена CRMсистема или позволяват интеграция със съществуваща в компанията CRM система.

CRM-LiveAgent

Инструменти за управление на обажданията

Агентите от отдела за клиентска поддръжка могат да използват инструменти за управление на обажданията, за да отговарят на гласовите взаимодействия с клиентите. С възможностите на кол центъра и VoIP услугите интегрирани в продукта за клиентска поддръжка, служителите могат да обработват входящите обаждания и изходящата комуникация. Функции като автоматичното разпределение на обажданията (ACD), пренасочването на обажданията, записването на разговорите и други функции на кол центъра осигуряват ефективно управление на входящите разговори, докато инструментите за автоматично набиране (като функцията за автоматично набиране на номера, предсказващото набиране и power dialer) са необходими за обработване на голям брой изходящи обаждания.

Call distribution settings in Contact center software - LiveAgent

Инструменти за наблюдение на производителността на труда

Софтуерните системи за клиентска поддръжка най-често включват или могат да бъдат интегрирани с инструменти за отчитане и анализ, осигуряващи на мениджърите информация за производителността на труда на служителите и позволяващи им да проследяват изключително важни показатели и KPI на Help Desk  продукта. Въз основа на тази информация, ръководителите на екипа за клиентска поддръжка могат да откриват областите нуждаещи се от подобрение или да откриват служителите, които не се справят добре с работата, не покриват очакваните цели и се нуждаят от допълнително обучение.

Performance report in Customer support software - LiveAgent

Инструменти за управление на персонала

За да сигурни, че центърът за клиентска поддръжка разполага с необходимия персонал и работи максимално ефективно, мениджърите на екипа могат да използват допълнително инструменти за управление на персонала. WFM софтуерът позволява на мениджърите на екипа за клиентска поддръжка да изчисляват и прогнозират изискванията към персонала на екипа, да създават и възлагат съответните графици на служителите, да следят за спазването и придържането към тях.

Колко струва реално настройването на нов център за клиентска поддръжка?

Реалната цена на настройването на център за клиентска поддръжка се намира под влиянието на редица фактори, като големината на компанията ви и екипа и за обслужване на клиенти, бюджета ви за клиентска поддръжка и вида на Help Desk софтуера, който ще изберете (локален или базиран на браузър Help desk софтуер). Когато изчислявате общите разходи са настройването и работата на новия център за клиентска поддръжка на компанията ви, имайте в предвид следните разходи:

  • Разходите за наемане и обучение на нови служители
  • Заплатите, възнагражденията и административните разходи за служителите,
  • Разходите за наем на офис (освен ако не наемате служители работещи дистанционно)
  • Текущи разходи за офис консумативи и интернет връзка
  • Офис оборудване (бюра, столове)
  • Оборудване за служителите (компютри, слушалки)
  • Разходи за софтуера за клиентска поддръжка и комуникация

Разходите за настройване и работа на центъра за клиентска поддръжка ще варират и в зависимост от това дали ще изберете облачен или локален софтуер. Облачните Help Desk  софтуерни продукти като LiveAgent изискват плащането на месечни такси, които варират в зависимост от избрания от вас  план и набора от избрани функции. А локалните софтуерни продукти изискват предварителни разходи свързани със закупуването на лиценз за софтуера и сървъри, както и текущи разходи за поддръжка и оперативни разходи.

Опитайте LiveAgent днес​

Предлагаме услуга по прехвърляне на данните от повечето популярни help desk приложения.

Над 3000 отзива Trustpilot GetApp G2 Crowd

Често задавани въпроси

Какво оборудване е необходимо за работата на Help Desk екипа?

Настройването и работата на локален продукт за работа с клиенти изисква работно помещение (освен, ако няма да работите дистанционно със служители работещи от собствения си дом), подходящо оборудване на служителите (настолни компютри/ лаптопи, слушалки) и стабилна интернет връзка с достатъчна честотна лента за справяне с броя входящи тикети. Внедряването на локални Help Desk продукти изисква и ваши собствени сървъри за съхраняване и управление на информацията

Кои са Help Desk инструментите?

За ефективното обработване на исканията за обслужване от различни канали аз връзка, служителите трябва да бъдат оборудвани с Help Desk софтуер с пълен набор от функции интегриран с CRM система и инструменти за управление на обажданията. Освен това мениджърите на екипа за клиентска поддръжка могат да използват инструменти за отчитане и анализ за проследяване на различни показатели и KPI центъра за клиентска поддръжка, както и инструменти за управление на персонала за осигуряване на ефективен подбор на персонала и създаване на ефективно работещи графици за работа.

Колко струва реално настройването на нов център за клиентска поддръжка?

Когато изчислявате разходите за настройване и работа на новия център за клиентска поддръжка трябва да имате предвид разходите за наем на работно помещение и комуналните разходи, разходите за офис оборудване и оборудване на служителите, заплатите на служителите, разходите за наемане и обучение на нови служители, както и цената на самия Help Desk софтуер. По отношение на локалните продукти за клиентска поддръжка, трябва да кажем, че има допълнителни разходи като цената на лиценза на продукта, закупуването на собствени сървъри и разходите за текуща поддръжка, докато облачните продукти изискват заплащането на месечни такси за ползване.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Какво оборудване е необходимо за работата на Help Desk центъра?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Настройването и работата на локален продукт за работа с клиенти изисква работно помещение (освен, ако няма да работите дистанционно със служители работещи от собствения си дом), подходящо оборудване на служителите (настолни компютри/ лаптопи, слушалки) и стабилна интернет връзка с достатъчна честотна лента за справяне с броя входящи тикети. Внедряването на локални Help Desk продукти изисква и ваши собствени сървъри за съхраняване и управление на информацията” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Кои са Help Desk инструментите?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “За ефективното обработване на исканията за обслужване от различни канали аз връзка, служителите трябва да бъдат оборудвани с Help Desk софтуер с пълен набор от функции интегриран с CRM система и инструменти за управление на обажданията. Освен това мениджърите на екипа за клиентска поддръжка могат да използват инструменти за отчитане и анализ за проследяване на различни показатели и KPI центъра за клиентска поддръжка, както и инструменти за управление на персонала за осигуряване на ефективен подбор на персонала и създаване на ефективно работещи графици за работа.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Колко струва реално настройването на нов център за клиентска поддръжка?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Когато изчислявате разходите за настройване и работа на новия център за клиентска поддръжка трябва да имате предвид разходите за наем на работно помещение и комуналните разходи, разходите за офис оборудване и оборудване на служителите, заплатите на служителите, разходите за наемане и обучение на нови служители, както и цената на самия Help Desk софтуер. По отношение на локалните продукти за клиентска поддръжка, трябва да кажем, че има допълнителни разходи като цената на лиценза на продукта, закупуването на собствени сървъри и разходите за текуща поддръжка, докато облачните продукти изискват заплащането на месечни такси за ползване.” } }] }
Обратно към Академията Регистрирайте се БЕЗПЛАТНО

Сайтът ни използва бисквитки. Ако останете, приемаме, че сте съгласни да използваме бисквитки, както е описано в политиката за поверителност и бисквитки.

×

Насрочете обаждане лице в лице и разберете как LiveAgent може да помогне на бизнеса ви.

Свободни сме в различни дни

Насрочете демо